En annan komponent i konceptet ergonomics@work!® är det nya tysta transportsystemet FT-SLC. I samarbete med ett akustiskt laboratorium har vi utvecklat det nya tysta transportsystemet FT-SLC. I fler än tio komponenter har bullernivåerna sänkts till under nivåerna för standardtransportörsystemet. Målet var att minska bullernivåerna med mellan 3 och 30 dBA*.

Det innebär att hela system eller vissa utsatta områden, till exempel viktiga arbetsstationer, kan tas fram med så låga bullernivåer som möjligt. Det nya tysta transportsystemet FT-SLC från oss minimerar de ljudnivåer som de anställda utsätts för och bidrar till högre produktivitetsnivåer, bättre kvalitet och därmed en ökad lönsamhet.

Exempel på förändrade bullernivåer

  • Spärr:
  • Tvärgående transport:
  • Segmentering:

sänkt med 26 dBA*
sänkt med 9 dBA
sänkt med 3 dBA

* "dBA" är skillnaden i ljudnivå på en logaritmskala där värdet 3 dBA innebär en fördubblad ljudnivå.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (tysk)
Hämta katalog (tysk)

Select country

Close