Vid en normal arbetsplats i ett lager väger godset sammanlagt cirka ett ton och ytterligare gods förflyttas under varje skift. Med hundratals förflyttningar och ingrepp per timme handlar allt om effektivitet, kvalitet och snabbhet. Arbetsstationerna ergonomics@work!® från oss innebär kostnadsfördelar med ungefär 50 till 200 euro per dag och är därmed en utomordentlig investering.

Arbetsstationen är framtagen för ankommande gods i enlighet med konceptet ergonomics@work!® och innebär en produktivitetsökning med 15% förutom kostnadsbesparingarna. De bidrar dessutom med att minska de fysiska påfrestningarna och det är mycket viktigt vid området för ankommande gods.

Läs mer om optimerade arbetsstationer för ankommande gods

Vid orderplockning där varor hanteras enligt ”gods till plockare” är ergonomin vid arbetsplatsen är kritisk faktor för arbetsresultatet. Endast arbetsstationerna från SSI SCHÄFER matar fram varorna i vinkel för att underlätta hanteringen. Användaren vägleds inte endast med visuella signaler, skärmar och ljusridåer av ergonomiska skäl utan även för att minimera riskerna för fel. Av den anledningen kan 700 till 1000 plockningar/timme i orderplockningsstationer med ergonomics@work® från SSI SCHÄFER uppnås i verkliga verkstadssituationer och inte endast som teoretiska riktvärden.

Läs mer om vårt sortiment på orderplockningsstationer  ergonomics@work®

En av de mest krävande processerna i lagerlogistik är returleveranser. Inom postorderföretag är det här en lika viktig process som inleveranser och orderplockning. Och därför har vi på SSI SCHÄFER tagit fram lösningar även för denna process, och självklart utgår de från konceptet ergonomics@work!®.

Läs mer om vår smarta integrering av underprocesserna i returleveranshantering

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (tysk)
Hämta katalog (tysk)

Select country

Close