Ett tekniskt fel, arbete som innebär brandfara eller slarv som att kasta bort en cigarett kan orsaka en brand som i sin tur resulterar i person- och materialskador.

En brand kan till och med vara en fara för företagets hela existens. Men eftersom tiden mellan själva branden och en eventuell konkurssituation kan vara relativt lång ses ofta inte branden som en orsak till att företaget går i konkurs. Farorna har länge varit kända men fram tills nu har det inte funnits några alternativ annat än brandsläckare och sprinklersystem.

Felaktig förvaring och dess konsekvenser

Företag som inte förvarar farligt material korrekt riskerar att utsätta sig för följande situationer:

Att förhindra är första steget att undvika eller begränsa skador

SSI SCHÄFERs säkerhetskoncept, safe@work, erbjuder alla de tjänster som du behöver från en enda leverantör. Vi erbjuder hela processen, från konsulttjänster till planering och genomförande av ett lagersystem för farligt material i ditt företag. Under många år har vi varit den ledande leverantören inom intralogistik och vi har lång erfarenhet från många projekt.

Transport av farligt material

73,6 % av alla transporter av farligt material är brandfarliga vätskor. Dessa ämnen behöver inte bara transporteras, de behöver även förvaras.

 Brandfarliga vätskor ska på arbetsplatser förvaras i säkerhetsskåp som måste uppfylla reglerna i de tekniska föreskrifterna om brandfarliga vätskor (TRbF) 20, bilaga L.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta kataloger (engelska)
Hämta kataloger (engelska)

Select country

Close