Att leverera anpassade och kostnadseffektiva produkter av hög kvalitet och utan väntetider är en utmaning för många företag på dagens alltmer konkurrensutsatta marknader. Hur hanterar man bortfall, kortare genomströmningstider och ökade produktionsnivåer? Det här är några av de frågor som diskuteras inom lean produktion.

I jakten på att sänka kostnaderna har ”Lean Management” visat sig vara en effektiv strategi för att öka produktiviteten och samtidigt minska kostnadstrycket. Begreppet lean produktion är inte ett eget koncept utan mer ett tankesätt där man strävar efter att eliminera onödiga arbetsprocesser och undvika bortkastad tid genom en smartare organisering. Det här tankesättet har blivit en princip hos SSI SCHÄFER.

Startpunkten vid implementeringen av en struktur som är lean, i enlighet med Toyotas principer, är frågan: "Vad behöver kunden?". Den generella metoden handlar om att optimera värdeströmmarna i hela produktionssystemet. Resultatet testas sedan regelbundet för att hela tiden söka nya optimeringsmöjligheter.

Men det är inte många som egentligen förstår vad lean är och hur man skapar dessa processer genom hela mervärdeskedjan. SSI SCHÄFER vet. Som marknadsledande systemleverantör inom intralogistik kan vi erbjuda de lösningar som krävs inom lean produktion. Vi kan göra dig effektivare, oavsett om du är ett företag, en mellanstor organisation eller en verkstad.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta kataloger (engelska)
Hämta kataloger (engelska)

Select country

Close