Felaktig lagring av farligt gods kan få förödande konsekvenser. Med hjälp av Schäfers sortiment safe@work kan du skapa en utspridd lagring av farliga ämnen som uppfyller rättsliga krav och minskar risken för personlig ansvarskyldighet för företagets ägare. 

  • Produktöversikt
  • Miljöskåp
  • Brandsäkra skåp
  • Ställ till farligt gods
  • Dropptråg på uppsamlingstråg
  • Behållare för farligt gods
  • Soptunna Oleocont
Miljöskåp: För lagring av vattenskadliga (ej brandfarliga) ämnen i mindre förpackningar.

För lagring av vattenskadliga (ej brandfarliga) ämnen i mindre förpackningar. Har ett lagerutrymme på 80l, med största enskildna behållaren på 20l. 

Brandsäkra skåp: 90 minuters brandmotstånd. För lagring av farligt gods på arbetsplatser som uppfyller DIN EN 14470-1 (typ 90) och TRbF 20 – tekniska föreskrifter om brandfarliga vätskor (bilaga L).

90 minuters brandmotstånd. För lagring av farligt gods på arbetsplatser som uppfyller DIN EN 14470-1 (typ 90) och TRbF 20 – tekniska föreskrifter om brandfarliga vätskor (bilaga L).

Ställ till farligt gods: Mycket lämpligt för lagring av mindre förpackningar och behållare med upp till 40 liter.

Mycket lämpligt för lagring av mindre förpackningar och behållare med upp till 40 liter. Facket klarar upp till 200 kg och det finns i 2 olika modeller:
Utrustning med gallergolv: Till lagring av vattenskadliga och brandfarliga vätskor inom alla farliga klassificeringar som krävs.
Utrustning för hyllplan: Till lagring av vattenskadliga vätskor.

Dropptråg på uppsamlingstråg:Kan användas till brandfarliga, vattenskadliga vätskor ,syror eller lut.

Dropptråg av metall på uppsamlingstråg:
Kan användas för brandfarliga och vattenskadliga vätskor.

Dropptråg av polyeten på uppsamlingstråg:
Kan används för vattenskadliga vätskor, syror eller lut. 

Behållare för farligt gods från SSI SCHÄFER – lösningar för en säker och regelmässig lagring av större volymer av vattenskadliga ämnen och brandfarliga vätskor.

Behållare för farligt gods från SSI SCHÄFER – lösningar för en säker och regelmässig lagring av större volymer av vattenskadliga ämnen och brandfarliga vätskor.

Soptunna Oleocont: Om du dagligen hanterar miljöfarliga ämnen på arbetsplatsen kan vi erbjuda de rätta lösningarna oavsett ditt arbetsområde vare sig det rör sig om transport, påfyllning, distribution eller dosering.
Soptunna Oleocont

Om du dagligen hanterar miljöfarliga ämnen på arbetsplatsen kan vi erbjuda de rätta lösningarna oavsett ditt arbetsområde vare sig det rör sig om transport, påfyllning, distribution eller dosering.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (tysk)
Hämta katalog (tysk)

Select country

Close