Felaktig lagring av farligt gods kan få förödande konsekvenser. Med hjälp av Schäfers sortiment safe@work kan du skapa en utspridd lagring av farliga ämnen som uppfyller rättsliga krav och minskar risken för personlig ansvarskyldighet för företagets ägare. 

  • Produktöversikt
  • Skåp för farligt gods
  • Brandsäkra skåp
  • Ställ för farligt gods
  • Dropptråg
  • Behållare för farligt gods
  • Säkerhetsbehållare

För lagring av vattenskadliga (ej brandfarliga) ämnen i mindre förpackningar.
farligt gods.

90 minuters brandmotstånd. För lagring av farligt gods på arbetsplatser som uppfyller DIN EN 14470-1 (typ 90) och TRbF 20 – tekniska föreskrifter om brandfarliga vätskor (bilaga L).

Mycket lämpligt för lagring av mindre förpackningar och behållare med upp till 40 liter. Facket klarar upp till 200 kg och det finns i 2 olika modeller:
Utrustning med gallergolv: För lagring av vattenskadliga och brandfarliga vätskor inom alla faroklassificeringar.
Utrustning för hyllplan: För lagring av vattenskadliga vätskor.

Dropptråg av metall:
Kan användas för brandfarliga och vattenskadliga vätskor.

Dropptråg av polyeten:
Kan används för vattenskadliga vätskor, syror eller lut. Ett dropptråg måste kunna klara av innehållet i den största behållaren (åtminstone 10% av lagerförd godsvolym). Dropptråg av PE-plast kan inte användas vid lagring av brandfarliga vätskor.

Behållare för farligt gods från SSI SCHÄFER – lösningar för en säker och regelmässig lagring av större volymer av vattenskadliga ämnen och brandfarliga vätskor.

Om du dagligen hanterar miljöfarliga ämnen på arbetsplatsen kan SSI SCHÄFER erbjuda de rätta lösningarna oavsett ditt arbetsområde vare sig det rör sig om transport, påfyllning, distribution eller dosering.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

All information om vårt sortiment för farligt gods
All information om vårt sortiment för farligt gods
  • Katalogen för safe@work>>PDF
  • Verkstads- och fabriksutrustning>>PDF

Select country

Close