Företaget Brockhaus Heuer GmbH i Plettenberg har utrustat sin verkstad med nyutvecklad och innovativ teknik för monteringsstationer.

Företaget Brockhaus Heuer GmbH i Plettenberg har utrustat sin verkstad med nyutvecklad och innovativ teknik för monteringsstationer. Innovationen: I pick@work-systemet kombinerades ergonomiska arbetsstationer med Pick-by-Light som genom stegvisa instruktioner förklarar arbetsprocesserna för personalen. Smarta strategier för orderplockning och montering innebar optimerade processarbetsflöden, ökad produktivitet, en tydligare komponentöverblick vid monteringen och ergonomiska arbetsstationer.Verkstadsutrustningen tillhandahölls av SSI SCHÄFER.

Våra tjänster är anpassade efter kundernas behov:

  • Systemet skapar mindre lagerbehov och minskad tid i transport och order
  • Snabb och effektiv sammanställning av ordrar med Pick-by-Light-system
  • Monteringsprocesserna utökades med datorer med pekpaneler
  • Koordinera monteringsstationer och optimera komponenterna
  • Ergonomiska arbetsplatser underlättar personalens arbete
  • Ordning och flexibilitet tack vare pick@work-systemet
  • Kortare utbildningstider

"Heuers skruvstycken har alltid tillverkats enbart i Tyskland eftersom "Made in Germany" fortfarande är en kvalitetsstämpel. Kraftfulla tekniker kombinerat med intelligenta användarvägledningar och användarvänliga arbetsplatser bidrar till en ökad produktionstakt och kortare utbildningstider för de komplexa arbetsprocesserna. Alla dessa egenskaper finns i den nya arbetsplatsen och därmed är den ett värdefullt bidrag till våra produktionsanläggningar.”

 

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta projekt (engelska)

Select country

Close