Sedan hösten 2008 har det byggts vindkraftsystem i Liebenscheid i Westerwaldområdet i Tyskland. I närheten till den regionala flygplatsen Siegerland och endast några få kilometer från motorvägen BAB 45 flyttade Fuhrländer AG, Waigandshain, för några månader sedan in i ett nytt huvudkontor för produktion och administration. Med det nuvarande produktsortimentet växer företaget från ett fristående bolag till en av åtta internationella tillverkare av vindkraftssystem. Andra saker som utmärker företaget: En integrerad angreppsmetod som inte endast innehåller ett miljövänligt produktsortiment utan även berör produktionsvillkor och produktionsmiljö.

"Vi är verksamma i en modern och krävande bransch. Därför ville vi att design, utrustning och arbetsklimat i vårt nya högkvarter för produktion och administration skulle förmedla samma känsla och bidra till en bra arbetsmiljö och omgivning.” sa Joachim Fuhrländer, VD för Fuhrländer AG

Kontraktet för att utrusta kontoren i produktionshallen och den administrativa byggnaden, samt ett nytt pallsystem och smådelslager i produktionsområdet, gick till SSI SCHÄFER.

I den nya administrativa byggnaden vid Fuhrländer AG utrustades 130 arbetsplatser med moderna kontorsmöbler. Det var en utmaning att skapa en övergripande design men det löstes genom enskilt designade standardsystem och en anpassad tillverkning. Tillsammans med hyllsystemen och lagerkomponenterna i Fuhrländers produktionshall skapades en enastående helhetslösning.

Konferensbord hos Fuhrländer AG

Inte en vardagligt projekt för SSI SCHÄFER. Fuhrländer hade egna idéer och behov och anställde arkitekten Rudolf Sauerland för att förena planeringskraven och inredningen med de estetiska kraven. Förutom vissa enskilda möbler, som platsbyggda skåp i besökrummet eller receptionsdisken och ett skåp i receptionen i administrationsbyggnaden, gällde detta för alla möbler som tillverkades och tillhandahölls av SSI SCHÄFER.

Intensiva diskussioner mellan arkitekten, företaget och SSI SCHÄFER ledde fram till en noggrann planering och lämpliga modeller valdes ut bland kontorsutrustningen från SSI SCHÄFER. Den slutgiltiga och synliga designen av komponenterna anpassades enligt arkitektens planering för hela byggnaden och harmoniserades med kundens utrustningsbehov.

Under en månad genomfördes planeringen och förberedelserna tillsammans med kunden. Därefter följde sex veckors produktion och en vecka för konstruktion.

"Alla arbetsplatserna utrustades med samma funktionella kontorsmöbler, både till antal och system. Anledningen var delvis att personalen skulle känna igen sig vid varje arbetsplats. Men man ville även undvika att vissa arbetsplatser ansågs bättre eller sämre än andra i fråga om utrustning vilket kunde skapa en hierarki.

Kontorsmöbler hos Fuhrländer AG

I Liebenscheid så innebär kontorsmöblerna från SSI SCHÄFER, från chefskontor till postrummet, en optimal och funktionell utrustning för en modern arbetsplats.

Skrivborden valdes från sortimentet Planova 2500. Dessutom är vissa arbetsbord utrustade med rundade skivor där ena kortsidan har en 45-gradig vinkling för att skapa utrymme för ytterligare utrustning. Funktioner som tillsatser för skrivare, flexibla kabelrännor eller kabelkanaler under bordsskivorna gör att det här systemet uppfyller kraven i EU-direktivet om arbetsmiljö och skärmar vid arbetsplatser samt öppnar upp en rad möjligheter för användarna. Bordsraderna i de fem mindre mötes- och konferensrummen har satts samman från serien Plantec/ST17. Specialfunktioner: de dolda uttagen. Dessa finns även i de måttanpassade borden i det största mötesrummet. Beroende på användning kan rummet ge plats åt mellan 38–60 personer. Dessutom finns det två projektorer integrerade i taket.

Sammanfattningsvis har Fuhrländer sagt:

"Det var designen och projektgenomförandet, samt kvaliteten och det visuella utseendet på kontorsmöblerna från SSI SCHÄFER som gjorde att vi valde dem."

Kundens uttalande

„Vi arbetar i en modern, krävande industribransch. Därför bör design på bekvämligheter och atmosfären i vår nyproduktion och administrativa del har en motsvarande karaktär, vilket skapar en trevlig arbetsmiljö.“

„Designen och genomförande av projekt, samt kvalitet och den enhetligt visuella intrycket av kontorsmöbler från SSI SCHÄFER övertygade oss.“

Joachim Fuhrländer, VD för Fuhrländer AG

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

  • Konferensbord med infällda uttag
  • Arbetsplatser på Fuhrländer AG
  • Kontorsmöbler från SSI SCHÄFER

Select country

Close