Behöver du en lösning för orderplockningsstationer som innebär att din personal ska få arbeta så effektivt som möjligt? Då ska du inte tveka att vända dig till oss. Med vår långa erfarenhet inom ergonomi, system för arbetssystem, transportsystem och lagerautomatisering kan vi hjälpa dig att integrera manuella eller halvmanuella system för orderplockningsstationer.

ergonomics@work: Vår ergonomiskt optimerade arbetsstation Pick-to-Tote är utvecklad för just den här uppgiften och garanterar en effektiv plockprocess.
ergonomics@work
Pick-to-Tote

Pick-to-Tote

Orderplockning med behållare:

Vår ergonomiskt optimerade arbetsstation Pick-to-Tote är utvecklad för just den här uppgiften och garanterar en effektiv plockprocess. Tack vare tydliga användarinstruktioner och ljusridåövervakning av målpunkter säkerställs högsta möjliga kvalitet i plockprocessen.

Pick-to-Bucket

Orderplockning:

Med Pick-to-Bucket-systemet för arbetsstationer sker orderplockningen snabbare än någonsin tidigare. I den här lösningen kan upp till 14 ordrar hanteras samtidigt!

ergonimics@work: Med Pick-to-Bucket-systemet för arbetsstationer sker orderplockningen snabbare än någonsin tidigare. I den här lösningen kan upp till 14 ordrar hanteras samtidigt!
ergonimics@work
Pick-to-Bucket

Mer information om Pick-to-Tote och Pick-to-Bucket finns nedan. 

Ergonomiska koncept för en bättre produktivitet

En annan speciell funktion i arbetsstationen Pick-to-Tote är ergonomikonceptet ergonomics@work!®, Det är en smart designad plockordning från början till slut som minskar arbetsbelastningen. Kontaktytorna är tillverkade av trämaterial som täcker metallkonstruktioner och bidrar till en bättre produktivitet.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Select country

Close