Arbetsstationen är länken mellan utgående och ankommande varuleveranser. Varorna tas emot, kontrolleras och förbereds för att användas eller lagras och packas om i standardbehållare.

Arbetsstationen är länken mellan utgående och ankommande varuleveranser. Varorna tas emot, kontrolleras och förbereds för att användas/lagras och packas om i standardbehållare.

Om du söker efter en varumottagningsstation som kan minska påfrestningarna för din personal och samtidigt införa en varsammare varuhantering trots en stor varuomsättning, är WEAP från SSI SCHÄFER den ideala lösningen för dig. Med vårt system är det inte ovanligt att produktiviteten ökar med upp till 20%.

 

Noggrann design in i minsta detalj:

WEAP är ett ergonomiskt optimerat system. Systemet minskar påfrestningarna för personalen med hjälp av en saxlift, varorna placeras nära behållarna, en effektiv kassering och en inlagringsprocess som förenklas med ett menysystem.

Dessutom är systemet utrustat med en rad specialfunktioner:
  • Arbetsskyddsmattor skapar bättre komfort vid stående arbetsuppgifter
  • Noggrant utvecklade koncept för lagerautomaten ergonomics@work!®
  • Regelbundna flöden uppifrån och ned med hjälp av gravitation
  • Godset levereras direkt till arbetsstationen på pall
  • Belysta fack i lagringsbehållarna

En redan implementerad extrafunktion i WEAP är varumottagning för returleveranser inom läkemedelsbranschen.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta kataloger (engelska)
Hämta kataloger (engelska)

Select country

Close