Staden Freudenberg i Tyskland, ett lantligt samhälle, ansvarar för avfallshanteringen i staden. Som en del av en europeisk upphandlingsprocess tilldelade staden i bud 1 kontraktet för insamling av ej återvinningsbart avfall, biologiskt nedbrytbart avfall, skrymmande avfall och returpapper inklusive återvinning. Budet innehöll även lagerinventering och uppdateringstjänster för avfallsprodukter. Vårt åtagande i bud 2 var leverans och distribution av soptunnor.

Freudenberg stad

Land: Tyskland
Region: Nordrhen-Västfalen
Befolkning 18556
Webbplats: www.freudenberg-stadt.de
Kontaktpartner: Stockhausen

Uppgiften

Soptunnor som Freudenberg stad använder från SSI Schäfer.

Avfallsprodukt leveransen bestod av två servicepaket. Servicepaket I innehåller leverans av ca 20000 soptunnor i plast, inklusive en transponder. Soptunnsspecifikationerna angavs i storlekarna 80 liter, 120 liter, 240 liter och 1100 liter och i följande utföranden:

  • Soptunnor för ej återvinningsbart avfall med antracitfärgade tunnor och antracitfärgade eller röda lock
  • Soptunnor för biologiskt nedbrytbart avfall med antracitfärgade tunnor och ljusblå lock
  • Soptunnor för returpapper med antracitfärgade tunnor och himmelsblå lock

Soptunnskvaliteten definierades i DIN EN 840 och relevant RAL-kvalitetsmärkning RAL – GZ 951/1. Transpondern som skulle installeras i BDE-format 134,2kHz, ”Skrivskyddad”, ger unik och bedrägerisäker identifiering av soptunnor.

Servicepaket II krävde distribution av soptunnor och fördelning till platserna. I det preliminära stadiet informerades alla hushåll och företagsägare om det nya systemet i ett brev. Samtidigt utfördes en vykortskampanj med en enkät om framtida soptunnslager underhållet av en programvarulösning som utvecklats internt och förberetts för distribuering.

Rekommendation

Inom de angivna prestandakriterierna rekommenderades staden Freudenberg att använda avfallsprodukter som var tillverkade i 100% nytt material med höga kvalitetsstandarder som uppfyller RAL - GZ 951/1. Dessutom föreslog vi att den innovativa soptunnsgenerationen GMT eXtra, med det nya och användarvänliga locksystemet ”ergolid” skulle användas. Soptunnorna präglades med ett unikt mönster på tunnan (se foto) i form av staden Freudenbergs vapen.

Implementering

Implementeringen slutfördes i tre faser som följde direkt efter varandra. Publiceringsarbetet påbörjades fem månader före distributionsdatumet med en enkät bland invånarna och utvärdering av datainventeringen. Soptunnorna tillverkades parallellt med distributionen, vilket innebar att utplaceringen slutfördes inom den tidsram kunden hade satt upp på sex veckor.

Resultat

Tilldelning av kontrakt för sophämtning är ett grundläggande behov för invånare och kommuner. I Freudenberg ville man också ha separat insamling av avfall och återvinningsbart material på ett effektivt sätt och återvinna relevant material. ”Befolkningsnormen” som användes tidigare ersattes av en ”soptunnsnorm”. Förutom mer rättvisa avgifter minskades också den administrativa bördan vid bedömning av avgifter betydligt. Med möjligheten att välja soptunnsstorlek kan invånarna nu påverka sina avfallskostnader betydligt.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Avfallshantering hos kunder:
Avfallshantering hos kunder:

Select country

Close