Staden Freudenberg i Tyskland, ett lantligt samhälle, ansvarar för avfallshanteringen i staden. Som en del av en europeisk upphandlingsprocess tilldelade staden i bud 1 kontraktet för insamling av ej återvinningsbart avfall, biologiskt nedbrytbart avfall, skrymmande avfall och returpapper inklusive återvinning. Budet innehöll även lagerinventering och uppdateringstjänster för containrar. Vårt åtagande i bud 2 var leverans och distribution av containrar.

Freudenberg stad

Land: Tyskland
Region: Nordrhen-Västfalen
Befolkning 18556
Webbplats: www.freudenberg-stadt.de
Kontaktpartner: Stockhausen

Uppgiften

waste container

Containerleveransen bestod av två servicepaket. Servicepaket I innehåller leverans av ca 20000 containrar i plast, inklusive en transponder. Containerspecifikationerna angavs i storlekarna 80liter, 120 liter, 240 liter och 1100 liter och i följande utföranden:

  • Containrar för ej återvinningsbart avfall med antracitfärgade tunnor och antracitfärgade eller röda lock
  • Containrar för biologiskt nedbrytbart avfall med antracitfärgade tunnor och ljusblå lock
  • Containrar för returpapper med antracitfärgade tunnor och himmelsblå lock

Containerkvaliteten definierades i DIN EN 840 och relevant RAL-kvalitetsmärkning RAL – GZ 951/1. Transpondern som skulle installeras i BDE-format 134,2kHz, ”Skrivskyddad”, ger unik och bedrägerisäker identifiering av containrarna.

Servicepaket II krävde distribution av containrarna och fördelning till platserna. I det preliminära stadiet informerades alla hushåll och företagsägare om det nya systemet i ett brev. Samtidigt utfördes en vykortskampanj med en enkät om framtida containerlager underhållet av en programvarulösning som utvecklats internt och förberetts för distribuering.

Rekommendation

Inom de angivna prestandakriterierna rekommenderades staden Freudenberg att använda containrar som var tillverkade i 100% nytt material med höga kvalitetsstandarder som uppfyller RAL - GZ 951/1. Dessutom föreslog vi att den innovativa containergenerationen GMT eXtra, med det nya och användarvänliga locksystemet ”ergolid” skulle användas. Containrarna präglades med ett unikt mönster på tunnan (se foto) i form av staden Freudenbergs vapen.

Implementering

Implementeringen slutfördes i tre faser som följde direkt efter varandra. Publiceringsarbetet påbörjades fem månader före distributionsdatumet med en enkät bland invånarna och utvärdering av datainventeringen. Containrarna tillverkades parallellt med distributionen, vilket innebar att utplaceringen slutfördes inom den tidsram kunden hade satt upp på sex veckor.

Resultat

Tilldelning av kontrakt för sophämtning är ett grundläggande behov för invånare och kommuner. I Freudenberg ville man också ha separat insamling av avfall och återvinningsbart material på ett effektivt sätt och återvinna relevant material. ”Befolkningsnormen” som användes tidigare ersattes av en ”containernorm”. Förutom mer rättvisa avgifter minskades också den administrativa bördan vid bedömning av avgifter betydligt. Med möjligheten att välja containerstorlek kan invånarna nu påverka sina avfallskostnader betydligt.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Returcontainersystem i praktiken
Returcontainersystem i praktiken
  • Freudenberg stad>>

Select country

Close