Slutkunden MDF Municipal Development Fund ansvarar för samhällsutvecklingen i hela Georgien vad gäller bland annat sophämtning. Via ett konsultkontor implementerades projektet som en del av ett hjälpprogram från japanska investerare.

Land: Georgien
Städer/invånare:

  • Tiflis 1,4miljon
  • Zugdidi 120000
  • Poti 70000
  • Gori 80000
  • Borjomi 35000
  • Dusheti 15000

Uppdragsbeskrivning

Avfallskärl hos Georgien.

Uppdraget var att leverera ca, 5800 MGB 1100 liters avfallskärl i förzinkad stålplåt till olika städer för att starta organiserad avfallshantering i Georgien. I samarbete med MDF fastställdes antalet avfallskärl för de olika städerna och levererades sedan till städerna. Det här är det första stadiet i planen på medellång sikt att initiera sopsortering och återvinning i Georgien.

Rekommendation

Av hygieniska och praktiska skäl utrustades alla avfallskärl med en locköppnare med fotpedal. För att skydda utrustningen utrustades alla MGB-avfallskärl med en unik märkning på locket.

Implementering

Implementeringen genomfördes i flera faser. Publicitetsarbetet, det vill säga den offentliga information som tillhandahölls i anslutning till introduktionen av det nya insamlingssystemet, startade flera månader före distributionsdatumet. Avfallskärlen tillverkades i parallellt med distributionen, vilket innebar att utplaceringen slutfördes inom den tidsram kunden hade satt upp.

Resultat

Allmänheten accepterade avfallskärlen på ett bättre sätt än man först trodde. MDF tänker nu börja leverera avfaööskärl för sopsortering i en nära förestående framtid.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Avfallshantering hos kunder:
Avfallshantering hos kunder:

Select country

Close