Planering och konsulttjänster

 • Utvärderingar från kommunala operatörer
 • Individuell konceptutveckling
 • Analys och lagerinventering
 • Fastställa behov
 • Konsulttjänster

Offentligt arbete och kommunikation

 • Framställning av informationsmedia, till exempel:
  • Avfallsinsamlingskalender
  • Offentlig information
  • Sopsorteringsguide
 • Identifieringsmärkning på avfalls- och återvinningstunnor:
  • Tryckta mönster, etiketter och siffror
  • Logotyper och  märken

Distributionstjänst

 • Montering och distribution på tillämpningsplatsen
 • Planering, organisation och dokumentation
 • Framställning av distributionslistor
 • Hantering av mellanlagring
 • Telefontjänster (callcenter)

ID-system

 • Orsaksbaserade faktureringssystem

 

Soptunnshantering

 • Rengöring och desinficering av soptunnor
 • Integration av soptunnor i kundens lager
 • Datastödd hantering av avfallsprodukter
 • Underhåll och reparation av soptunnor
 • Rationalisering av avfallsinsamling
 • Soptunnsutbyte och reservdelar
 • Optimering av avfallsprodukter
 • Återvinning av soptunnor

 

Finansiering

 • Innovativa finansieringslösningar för att skaffa nödvändig utrustning

 

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Avfallshanteringens huvudkatalog (engelska)
Avfallshanteringens huvudkatalog (engelska)
 • Soptunnor med 6-punktservice. Detta skapar ett optimalt samarbete mellan SSI Schäfer och kunden.

Select country

Close