Planering och konsulttjänster

 • Analys och lagerinventering
 • Fastställa behov
 • Utvärderingar från kommunala operatörer
 • Konsulttjänster
 • Individuell konceptutveckling

Offentligt arbete och kommunikation

 • Framställning av informationsmedia, till exempel:
  • Avfallsinsamlingskalender
  • Sopsorteringsguide
  • Offentlig information
 • Identifieringsmärkning på avfalls- och återvinningscontainrar med:
  • Tryckta mönster, etiketter, siffror
  • logotyper, märken

Distributionstjänst

 • Planering, organisation och dokumentation
 • Framställning av distributionslistor
 • Montering och distribution på tillämpningsplatsen
 • Hantering av mellanlagring
 • Telefontjänster (callcenter)

ID-system

 • Orsaksbaserade faktureringssystem

 

Containerhantering

 • Datastödd hantering av containerparken
 • Rationalisering av avfallsinsamling
 • Containerutbyte och reservdelar
 • Underhåll och reparation av containrar
 • Rengöring och desinficering av containrar
 • Integration av containrar i kundens lager
 • Optimering av containerparken
 • Återvinning av containrar

 

Finansiering

 • Innovativa finansieringslösningar för att skaffa nödvändig utrustning

 

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Huvudkatalogen om avfallsteknik
Huvudkatalogen om avfallsteknik

Select country

Close