Tillverkningscykeln i vårt samhälle skapar stora avfallsvolymer. Varje dag, världen över. Detta avfall innehåller även värdefulla resurser för framtiden. Eftersom råvaror blir alltmer sällsynta och därför dyrare, kan mycket av det vi anser vara avfall innehålla material som hjälper oss att säkra en bättre framtid.

Köp soptunnor, avfallskärl och papperskorgar online av oss på www.ssi-schaefer-store.se

Detta kräver integrerade, intelligenta avfallshanteringskoncept som passar för att samla in återvinningsbart material, förutom det ej återvinningsbara materialet, och återföra det till tillverkningscykeln. Under utvecklingen av nya typer av avfallssystem har SSI Schäfer intagit en ledande roll och har satt upp nya standarder

För våra kunder utvecklar vi systemlösningar världen över, som minskar sopberget och ökar den allmänna välfärden. Lösningar som lönar sig för vår miljö och våra kunder: Det beror på att avfall, om det sorteras korrekt, kan bli värdefullt material igen.

Att sortera avfallet där det produceras innebär att avfallet kan bli brukbar råvaral som kan återföras i cirkulation med hjälp av ett noggrant utvecklat återvinningssystem. Det ger en minskning av avfallsvolymen med mer än 70%.  

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Se vårt breda produktutbud:

Avfallsprodukter - vi har olika storlekar, olika funktioner och tillbehör om man önskar.
Avfallsprodukter

Select country

Close