SSI Schäfers soptunnor klarat standard testen. Välj en storlek och färg som passar dig.

Nya utmaningar och upptäckter inom miljöpolicy, miljökrav och växande flaskhalsar inom avfallshantering kräver att vi minskar de massiva avfallsvolymerna kraftigt.

När vi tog oss an ämnet ”återvinning” var det viktigt för SSI SCHÄFER att utveckla ett kostnadseffektivt och miljövänligt soptunn- och insamlingssystem, som kan integreras i systemet för hushållssopor utan större tekniska eller ekonomiska insatser. Man vill uppnå att att den största möjliga volymen av återvinningsbara material kan samlas in, källsorterat.

Målet är att minska volymen på ej återvinningsbart avfall, till ett minimum

Här hittar du mer information om den individuella sorteringen av återvinningsbart material:

Select country

Close