Miljöförorening är ett ämne som inte längre kan ses som ett lokalt eller nationellt problem. Utbredning av utsläpp via luft, mark och vatten, sammanlänkningen av djurutfodring och livsmedelscykler innebär att en miljövänlig avfallshantering ligger i allas intresse, världen över.

Köp soptunnor, avfallskärl och papperskorgar online av oss på www.ssi-schaefer-store.se

Det är därför vägen till en organiserad avfallshantering först börjar med frågan:
Var hamnar avfallet idag?

Miljöförorening är ett ämne som inte längre kan ses som ett lokalt eller nationellt problem. Utbredning av utsläpp via luft, mark och vatten, sammanlänkningen av djurutfodring och livsmedelscykler innebär att en miljövänlig avfallshantering ligger i allas intresse, världen över.

Målet med det första steget är att etablera ett funktionellt avfallshanteringssystem genom att samla in avfallet i hygieniska soptunnor istället för att bara lämna det. Vi kan tycka att det är självklart, men det är en svår process som fortfarande är i sin linda i många delar av världen.

  • Avfallshantering: Målet med det första steget är att etablera ett funktionellt avfallshanteringssystem genom att samla in avfallet i hygieniska containrar istället för att bara lämna det. Vi kan tycka att det är självklart, men det är en svår process som fortfarande är i sin linda i många delar av världen.

Nästa fas är att samla in avfall och återvinningsbart material separat och källsorterat i olika soptunnor och att tömma det på korrekt sätt, transportera det från platsen och föra in det i återvinningssystemet. Separat insamling och korrekt återvinning av användbara material innebär att flaskhalsar vid varuförsörjning och avfallshantering kan minskas.

Slutsats

Ett integrerat avfallssystem ger attraktiva fördelar!

SSI SCHÄFER utvecklar integrerade totallösningar eller modulkoncept som kan integreras i befintliga avfallshanteringsstrukturer, beroende på plats och uppgift.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Se vårt breda produktutbud:

Avfallsprodukter

Select country

Close