Köp soptunnor, avfallskärl och papperskorgar online av oss på www.ssi-schaefer-store.se

Nya utmaningar och upptäckter inom miljöpolicy, miljökrav och växande flaskhalsar inom avfallshanteringe kräver att vi minskar de massiva avfallsvolymerna kraftigt.

När vi tog oss an ämnet ”återvinning” var det viktigt för SSI SCHÄFER att utveckla ett kostnadseffektivt och miljövänligt container- och insamlingssystem, som kan integreras i systemet för hushållssopor utan större tekniska eller ekonomiska insatser. Man vill uppnå att att den största möjliga volymen av återvinningsbara material kan samlas in, källsorterat.

Målet är att minska volymen ej återvinningsbart avfall till ett minimum.

Här hittar du mer information om den individuella sorteringen av återvinningsbart material:

Select country

Close