Depåavfallssystem för central insamling av material – rekommenderas alltid. Grumbachs system med depåavfallssystem har testats i praktiken under många år och är perfekta för insamling av returpapper, returglas, förpackningar, textilier och elektriskt avfall vid centrala insamlingspunkter.

  • Produktöversikt
  • Grumbach depåavfallssystem
  • Underjordiska system
Grumbach depåavfallssystem: Beprövad och använd under många år och perfekt för att samla in returpapper, returglas, förpackningar och textilier.

Beprövad och använd under många år och perfekt för att samla in returpapper, returglas, förpackningar och textilier.

  • Effektiv och säker drift av kranlastningssystemet enbart av fordonsföraren
  • Insamling av tre olika återvinningsbara material i samma container
  • Praktisk och kan konverteras
  • Luckinsatserna kan bytas ut
För mer information Grumbach depåavfallssystem:
  1. Avfallskärl med stålbotten
  2. Insamlingskärl
  3. Inmatningsluckor (marknivå)

Med den underjordiska varianten av depåavfallssystem försvinner avfallskärlen under marknivå för att spara plats och minska buller.

För mer information underjordiska system:

En sammanfattning på all information om våra depåavfallssystem finns här att hämta:

<< Depåavfallssystem från SSI SCHÄFER

 

 

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Avfallshantering hos kunder:
Avfallshantering hos kunder:
Avfallshanteringens huvudkatalog (engelska)
Avfallshanteringens huvudkatalog (engelska)

Select country

Close