Tillverkningen av avfalls- och återvinnings soptunnor kontrolleras varje år från scratch av ett oberoende institut, t.ex. SKZ Würzburg. Dessutom måste den föreskrivna interna kontrollen av tillverkning och material utföras fortlöpande. Det garanterar en konsekvent hög kvalitetsnivå. Kvaliteten och funktionaliteten hos nyutvecklade produkter kontrolleras också.

Soptunna i falltest: En soptunna fylld med 100kg vikt släpps från 3meters höjd flera gånger i fritt fall på en plan, stum yta rakt ner eller på framkanten.
Falltest

En soptunna fylld med 100kg vikt släpps från 3meters höjd flera gånger i fritt fall på en plan, stum yta rakt ner eller på framkanten.

Soptunna i test av underrede: Underredet på en container fylld med 150kg körs under 24timmar i rad på specialutrustning. Det motsvarar en sträcka på ungefär 10mil.
Test av underrede

Underredet på en soptunna fylld med 150kg körs under 24timmar i rad på specialutrustning. Det motsvarar en sträcka på ungefär 10mil.

Soptunna i falltest med stålcylinder: En stålcylinder med en vikt på 5kg faller flera gånger från en höjd på 1m (specifikationer enligt EN 840 endast 0,8m) vid en temperatur på –20°C via en rörhylsa exakt på kanter, gångjärn och andra känsliga delar av soptunnor.
Falltest med stålcylinder

En stålcylinder med en vikt på 5kg faller flera gånger från en höjd på 1m (specifikationer enligt EN 840 endast 0,8m) vid en temperatur på –20°C via en rörhylsa exakt på kanter, gångjärn och andra känsliga delar av soptunnor.

Soptunna i lyft-/trapptest: En soptunna fylld med 150kg vikt stöter 1000 gånger mot en jämn, stum yta från en höjd på 180mm. Det innebär att underredet får ta emot inriktade stötar mot hjulen och axeln.
Lyft-/trapptest

En soptunna fylld med 150kg vikt stöter 1000 gånger mot en jämn, stum yta från en höjd på 180mm. Det innebär att underredet får ta emot inriktade stötar mot hjulen och axeln.

Soptunnor i test med vätmedelsbad: För att kontrollera om sprickor uppstår vid spänningar sänks soptunnorna ner i vätmedel (volymproportion på 2–3%) under 48 timmar vid en temperatur på 70°C.
Test med vätmedelsbad

För att kontrollera om sprickor uppstår vid spänningar sänks soptunnorna ner i vätmedel (volymproportion på 2–3%) under 48 timmar vid en temperatur på 70°C.

Soptunnor i värmetest: Soptunnorna förvaras upprätt och utan last i en värmeugn vid 90–95°C i tre dagar. De ändringar i dimensionerna som inträffar på grund av värmen får vara max 1,5% och måste ligga inom angiven dimensionstolerans.
Värmetest

Soptunnorna förvaras upprätt och utan last i en värmeugn vid 90–95°C i tre dagar. De ändringar i dimensionerna som inträffar på grund av värmen får vara max 1,5% och måste ligga inom angiven dimensionstolerans.

100% nytt material – 100% kvalitet

Vid tillverkning av soptunnor används endast de bästa nya råvarorna från ansedda leverantörer. Endast 100% nytt material används här – inget återvunnet material. Det innebär att vi kan hålla våra löften och säkerställa en lång, problemfri driftstid.

Samtliga produkter finns att köpa online på www.ssi-schaefer-store.se

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta broschyrer (engelska)
Hämta broschyrer (engelska)
Se vårt krav-testen:
RAL-kvalitetsmärke

För att kunna erbjuda dig ett tillförlitligt verktyg för att kontrollera kvaliteten och effektiviteten hos
avfalls- och återvinningskärl grundades kvalitetsinstitutet ”Quality institute for waste and recycling containers” och det erkända RAL-kvalitetsmärket etablerades. 

Andra certifikat och kvalitetstandarder:

Vår kvalitet – din fördel:

  • Kan användas vid temperaturer från –40°C till +80°C
  • Minimala kostnader
  • Felfri användning
  • Hög effektivitet
  • Lång livslängd
  • Pålitlig

Select country

Close