• Produktöversikt
 • Frontlastarsystem - F 1,75 till F 8,0m3
 • Tillfälliga avfallssystem
 • Oljesoptunna i stålplåt
 • Container för insamling
 • Multicont
Frontlastarsystem: Frontlastaren är den moderna och kostnadseffektiva lösningen för insamling av stora avfallsvolymer.

Frontlastaren är den moderna och kostnadseffektiva lösningen för insamling av stora avfallsvolymer.

 • Ytterligare formstabilitet med en sluten lådprofil
 • Perfekt för användning i kommunal och privat avfallshantering
 • Lång livslängd – avfallskärlet är tillverkad i stålplåt som har varmförzinkats, locket är tillverkat i plåt, alla sidor har vertikala räfflor
För mer information frontlastarsystem:
Stora avfallsvolymer kräver ett insamlingssystem med stor kapacitet. Som ett kostnadseffektivt system för avfallshantering för stora avfallsvolymer har tillfälliga avfallskärl testats och prövats i praktiken.

Stora avfallsvolymer kräver ett insamlingssystem med stor kapacitet. Som ett kostnadseffektivt system för avfallshantering för stora avfallsvolymer har tillfälliga avfallskärl testats och prövats i praktiken.

 • Enkel hantering under transportprocessen
 • Organisations- och kostnadsfördelar
 • Lockat kan låsas i alla lägen
 • Lägre inmatningshöjd
 • Stor kapacitet
För mer information tillfälliga avfallssystem:
Oleocont® är en specialsoptunna för att samla in och lagra avfall som innehåller olja. Den används i verkstäder, vid bensinstationer och andra kommersiella/industriella företag.

Oleocont® är en specialsoptunna för att samla in och lagra avfall som innehåller olja. Den används i verkstäder, vid bensinstationer och andra kommersiella /industriella företag.

 • Hög stabilitet och locket kan fällas ut helt
 • Isolering av locket och containern med gummibuffert innebär att inga gnistor kan uppstå
 • Stålplåt som varmförzinkats, inte så lättantändlig

 

 

För mer information om oljetunnan:
Container för insamling av gamla batterier och låda för farliga material

Container för insamling av gamla batterier och låda för farliga material:

 • GMT 80/120/140 med batterilucka för insamling på offentliga platser
 • En låda för avfallsinsamling på mindre företag
 • Behållare för insamling av gamla batterier i offentliga byggnader
För mer information container - insamling:
Multicont: Systemet för insamling av avfall och återvinningsbart material på byggplatser. Olika typer av avfall produceras här under rivning, renovering och nybyggnationer.

Insamlings av avfall  som skapas under rivning, renovering och nybyggnationer blir återvinningsbart.

 • Ren sortering av avfall och återvinningsbara material
 • Transport med gaffeltruck inom byggplatser
 • Kan staplas 5 stycken i höjd i varandra och har små utrymmeskrav
För mer information om vår Multicont:
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Avfallshanteringens huvudkatalog (engelska)
Avfallshanteringens huvudkatalog (engelska)
Avfallshantering hos kunder:

Select country

Close