• Produktöversikt
 • Frontlastarsystem F 1,75 till F 8,0m3
 • Tillfälliga containersystem
 • GMT 240l och OLEOCONT tillverkade i stålplåt
 • Container för insamling av gamla batterier och låda för farliga material
 • Multicont

Frontlastaren är den moderna och kostnadseffektiva lösningen för insamling av stora avfallsvolymer.

 • Perfekt för användning i kommunal och privat avfallshantering
 • Lång livslängd – containern är tillverkad i stålplåt som har varmförzinkats, locket är tillverkat i plåt, alla sidor har vertikala räfflor
 • Ytterligare formstabilitet med en sluten lådprofil
För mer information

Stora avfallsvolymer kräver ett insamlingssystem med stor kapacitet. Som ett kostnadseffektivt system för avfallshantering för stora avfallsvolymer har tillfälliga containrar testats och prövats i praktiken.

 • Organisations- och kostnadsfördelar
 • Lägre inmatningshöjd
 • Lockat kan låsas i alla lägen
 • Stor kapacitet
 • Enkel hantering under trnsportprocessen
För mer information

GMT 240 zinkpläterad för avfallsinsamling på platser där brandfara föreligger.

Oleocont® är en specialcontainer för att samla in och lagra avfall som innehåller olja. Den används i verkstäder, vid bensinstationer och andra kommersiella/industriella företag.

 • Stålplåt som varmförzinkats, inte så lättantändlig
 • Locket kan fällas ut helt
 • Isolering av locket och containern med gummibuffert innebär att inga gnistor kan uppstå
 • Hög stabilitet
För mer information

3 modeller för alla syften:

 • En låda för avfallsinsamling på mindre företag
 • Behållare för insamling av gamla batterier i offentliga byggnader
 • GMT 80/120/140 med batterilucka för insamling på offentliga platser
För mer information

Systemet för insamling av avfall och återvinningsbart material på byggplatser. Olika typer av avfall produceras här under rivning, renovering och nybyggnationer. Modern avfallshantering sorterar olika typer av avfall där avfallet produceras – det är den mest kostnadseffektiva och den renaste sorteringsmetoden.

 • Ren sortering av avfall och återvinningsbara material
 • Små utrymmeskrav
 • Kan staplas 5 stycken i höjd i varandra
 • Transport med gaffeltruck inom byggplatser
För mer information

En sammanfattning av all information om våra insamlingscontainrar för kommersiellt avfall finns i denna PDF:

Insamlingscontainrar för kommersiellt avfall från SSI SCHÄFER

Filstorlek: 4 MB

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Huvudkatalogen om avfallsteknik
Huvudkatalogen om avfallsteknik
Waste technology in practice
 • Hufnagel Service GmbH>>PDF

Select country

Close