Oavsett om du använder behållare, tablare eller lagerlådor måste både utrymmet och den tillgängliga tiden användas effektivt i ett automatiska lager. Med våra automatiska lager uppnår du detta utan problem. Förutom kortare åtkomsttider och bättre utrymmesanvändning innebär flexibiliteten och den modulära designen i vår lösning ytterligare fördelar för dig.

Från planering till utbildning

Redan från första början kan du lita på oss när det gäller att installera nya lager eller optimera befintliga automatiska lager. Det beror på att vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster från platsspecifik planering för nya projekt, integration med befintlig lagerlogistik, programkopplingar till ditt lagerkontrollsystem och fullständig projektimplementering inklusive utbildning, service och underhåll.

Från ställage till transportörteknologi och vidare till strategier för orderplockning kan vi hjälpa dig med att utforma och genomföra skräddarsydda system som in i minsta detalj är baserade på dina specifika krav. Våra nyskapande system för lagring och orderplockning innebär snabba materialtransporter och snabb tillgång.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

SSI Schäfer Store i Sverige
SSI Schäfer Store i Sverige

Köp hyllställ och däckställ online.

Köp hyllställ

Select country

Close