Vill du skapa nytt lagringsutrymme ända upp till taket? Då ska du välja entresolvåning från oss. Vår entresolvåning kan byggas ut efter dina behov, vilket betyder att du kan bygga ut envåningssystem för att skapa flervåningssystem och få ännu mer användbart utrymme. Optimerad ihopfogning med inpluggning och skruvar gör att monteringen på entresolvåningarna kan ske på platsen, utan svetsning.

Kvalitetsarbete och maximal säkerhet på alla nivåer är det vi prioriterar högst. Vår specialkunskaper omfattar även entresolvåningar med extra hög bärförmåga t.ex. för körning med gaffeltruck. 

  • Vår entresolvåning kan byggas ut efter dina behov, vilket betyder att du kan bygga ut envåningssystem för att skapa flervåningssystem och få ännu mer användbart utrymme.

Dina fördelar med entresolvåning från oss på SSI Schäfer:

  • Planering, rådgivning, konstruktion och montering från en enda leverantör
  • System som kan byggas ut genom eftermontering med relevant planering
  • Många års erfarenhet som baseras på ett stort antal projekt
  • Beräkningar som följer DIN, FEM och BGR 234
  • Kvalitetsstål och högklassigt utförande
Optimalt samspel mellan sektionerna för in- och utgående gods

Genom att kombinera entresolvåning med fribärande bärande entresolplan i helhetskonceptet kan du optimera lagerprocesserna. Hanteringen och godsflödet kan även förbättras genom att man exempelvis integrerar hissar. Vi kan ge råd om allt som rör intralogistik och kan leverera både standardlösningar och specialanpassade lösningar. Dra nytta av den långa erfarenhet och sektorspecifika expertis som en pålitlig partner som vi kan erbjuda.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Select country

Close