Mobila pallställ med lastpallar, skrymmande gods och tung belastning är utformade för de mest krävande vik- och storleksbehoven.
Mobila pallställ

Mobila pallställ med lastpallar, skrymmande gods och tung belastning är utformade för de mest krävande vik- och storleksbehoven. Varje mobila pallställ från oss är försett med en modern kontroll. Vårt modulkoncept medger att systemet kan specialutformas utifrån dina egna önskemål och behov. Genom att omvandla gångar till användbart utrymme för logistik och andra funktioner, skapar de mobila pallställen nya utrymmen på ett sätt som inte kunde vara mer kostnadseffektivt.

Kostnadseffektivitet och värde i ett enda system - Mobila pallställ

I flera områden sätter vi upp nya standard för mobila pallställ för tunga fackbelastningar:

  • Direkt åtkomst till lagerplatserna hindrar onödiga godsförflyttningar
  • Minskade driftskostnader och anläggningskostnader tack vare                        systemets utmärkta utrymmesutnyttjande
  • Högt genomflöde tack vare intelligenta lagringsstrategier
  • Modulkonstruktion

Problemfri användning i kylutrymmen

Kombinationen av mobila pallställ från oss, expertkunskaperna inom transportörsystem, kraftfulla eldrivna system och systemutveckling gör att våra lösningar är det självklara valet för kylutrymmen.

Frysförvaring till skjutbara pallställ

Säkert och olycksfritt arbete

Våra mobila pallställ är försedda med nödstoppsknappar, ledljus, manuella frigöringssystem, avståndssensorer och säkerhetslampor, uppfyller de strängaste kraven på säkerhet och bidrar i stor utsträckning till en problem och skadefri drift i ditt lager.

Helautomatiska mobila ställ
Helautomatiska mobila ställ
Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)

Lista med kundreferenser:

Läs mer om projektet
Läs mer om projektet

Select country

Close