SSI Schäfer Shuttle System används vid snabba materialtransporter och när korta åtkomsttider krävs. De är också en viktig del av en kostnadsoptimerad logistikkedja. Flexibilitet och höga prestanda är mycket viktigt I Shuttle system.

Uppgiften: Att skapa optimal lagerkonsolidering, snabb åtkomst och optimera avkastningen i kombination med pålitlig och flexibel teknik.

Lösningen: Jämfört med miniload och gemensam lagring – hämtningsmaskinen Shuttle Systemet består av flexibla fordon för att kunna transportera enskilda enheter i ett kanal lagringssystem. Fordonet färdas på räls, men oberoende av stativkonstruktionen på lagernivåer.

 • SSI Schäfer är din partner inom Shuttle System

  SSI Schäfer utvecklar, producerar och implementerar Shuttle för olika lådor i en-nivå eller multi-nivå design. Skalbarhet uppnås genom att placera flera ställ parallellt.

 • Varför är Shuttlar System viktiga för dynamiska marknader?

  Förändrade marknadsstrukturer och fluktuerande konsumentbeteende skapar stora utmaningar för interna material transportlösningar. Detta gäller för B2C och B2B. Fokusen ligger på prestandan och tillförlitlig teknik.

  Ett kännetecken för e-handel och postorder handeln är det ökade antalet A-, B- och C-objekt, med ett snabbt förändrande sortiment. Tillgång och omsättning av de artiklar som är olika i varje bransch. Däremot, måste varorna separeras för plockning på varor-ut. Den teknik och process innebär stora utmaningar för hela lagerlogistiken och måste vara perfekt samordnas.

  Företag som väljer en multikanalstrategi, måste reagera flexibelt på sin cykel, säsongs och förändrade produktsortiment och trender på varje försäljningskanal. Flexibla, skalbara system för optimal hantering av lastbärare som lådor, kartonger och brickor krävs.

  Plockområdet spelar en stor nyckelroll i en optimerad logistikkedja. Långa avstånd och fel i den manuella plockningen, är kostnadsdrivande och måste elimineras snarast möjligt. Shuttles fördelar är goods-to-person princip i plocka utföra flera uppgifter.

Ökad kapacitet med SSI Schäfers Shuttle system

Schäfer Lift&Run (SLR): Mycket dynamisk pallhantering i ett kanallagers system.
Schäfer Lift&Run (SLR): Mycket dynamisk pallhantering i ett kanallagers system.
Schäfer Tray System (STS)Är ett system som används för att lagra och hämta hela pallskikt på tråg.
Schäfer Tray System (STS)Är ett system som används för att lagra och hämta hela pallskikt på tråg.
Multi-vånings Shuttle Navette: Lagrar och plockar tråg, lådor eller kartonger i helt automatiska lager.
Multi-vånings Shuttle Navette: Lagrar och plockar tråg, lådor eller kartonger i helt automatiska lager.
En-nivå Shuttle CubySnabb, skalbart system för lådor och kartonger.
En-nivå Shuttle CubySnabb, skalbart system för lådor och kartonger.

 

Funktionalitet av våra lager shuttle systems på djupet:

 • Multi-nivås Shuttle Schäfer Lift&Run (SLR): pall, kanallagringssystem.
  Multi-vånings Shuttle Schäfer Lift&Run system med lasthanteringsanordningen Orbiter (SOS) från SSI Schäfer
  • Lift&Run Shuttle system (SLR) är en särskilt ekonomisk lösning för en mycket dynamisk pallhantering i ett kanallagringssystem.
  • SLR lagringsenheten bestsår av en transfervagn och lyftanordning för Schäfers Obiter System (SOS), en extremt flexibel lasthanteringsanordning.

  Lift&Run Shuttle systemet (SLR) är en särskilt ekonomisk lösning för en mycket dynamisk pallhantering i ett kanallagringssystem. SLR lagringsenheten består av en transfervagn och lyftanordning för Schäfer Orbiter System (SOS), en extremt flexibel lasthanteringsanordning.

  Eftersom systemet körs på två skenor så krävs det inte några övre styrskenor. Det är även möjligt att använda flera sådana enheter ovanpå varandra för att kunna anpassa SLR till olika kunders behov eller krav. Inmatning och hämtning av lastpallar görs via hissar. SLR och hissar arbetar tillsammans för att bilda ett system där lagringskapaciteten kan effektiviseras vilket vidare ger en effektivitet i logistiklösningen.

 • Multi-nivå Shuttle Schäfer Tray System (STS): pallar på tråg.
  • Multi-nivå Shuttle Schäfer Tray System (STS) är optimal för lagring av pallar i hyllager och skapar minimalt med fria utrymmen
  • STS är ett system som används för att lagra hela pallskikt på tråg och plocka enskilda packningsenheter.

  Multi-nivå Shuttle Schäfer Tray System (STS) för optimal lagring av pallar i hyllager och skapar minimalt med fria utrymmen. STS är ett system som används för att lagra och plocka individuella förpackningar.

  För särskilt effektiv använding av lagret, kan flera STS fordorn sättas över varandra. Två lasthanteringsenheter med en draganordning installeras då på varje fordorn. Detta resulterar I mycket korta lastningscykler och minimalt med fritt utrymme behövs i racket. Typiskta fack, är belägna vid överföringspositioner via STS liftar i racket. Genom strategiska arrangemang av enskilda komponenter vilket återspeglas I den höga prestandan, är lagersystemet dynamiskt, lättillgängligt och effektivt.

 • Multi-nivå Shuttle Navette: tråg, lådor, kartonger
  Multi-nivå Shuttle Navette: lagrar och plockar tråg, ldor och kartonger i helautomatiska lager.
  • Det flexibla multi-nivå Shuttle systemet ger hög prestanda och exakt skalbarhet.
  • Navette ökar effektiviteten i lagring och plockning i tråg, lådor eller kartonger I helautomatiska lager.

  Det flexibla multi-nivå Shuttle systemet ger hög prestanda och exakt skalbarhet. Navette ökar effektiviteten i lagring och plockning i tråg, lådor eller kartonger I helautomatiska lager. Shuttle och de respektive systemet kan skalas exakt efter kundens behov.

  I samband med 3D MATRIX Solution®, Navette lift ansluter transportsystemet och den individuella Navette nivåer. Positionen och antalet hissar I lagringsgången kan väljas fritt. Navette kan integreras i ramen för miniload gångarna i stål och kan fungera ihop med upp till åtta lagernivåer (även två parallella gångar) som enskild komponent. En utmärkande konstruktionsdetalj är installation av två lasthanteringsanordningar ovanpå varandra, såsom kartong gripare.

  I en lastningscykel flyttar Navette totalt fyra transportenheter samtidigt, vilket förser lagringsställen på två lagringsnivåer i en enda operationssekvens. Till skillnad från andra en-vånings shuttlar, kan Navette fungera i dubbla cykler. Detta minimerar transporttider och fördubblar processeffektiviteten.

 • En-vånings Shuttle Cuby av SSI Schäfer
  Cuby är ett en-vånings Shuttle system för hög tillgänglighet och energieffektivitet med ett attraktivt pris.
  • Cuby är ett en-vånings Shuttle system för hög tillgänglighet och energieffektivitet med ett attraktivt pris.
  • Den består av ett ställ, en hiss, ett Cuby Shuttle per lagringsnivå, en pendel kran på baksidan, en underhållsplattform och mjukvarustyrning, samt lagerhanterings programvara.

  Cuby är ett en-vånings shuttle system för hög tillgänglighet och energieffektivitet med ett attraktivt pris. Den består av ett ställ, en hiss, ett Cuby Shuttle per lagringsnivå, en pendel kran på baksidan, en underhållsplattform och mjukvarustyrning samt, samt lagerhanterings programvara.

  Cuby ger hög tillgänglighet av intelligenta och effektiva systemkomponenter. Den patentsökta och geniala användning av stödbalken som en guide för Shuttle lasthanteringsanordning är one of a kind. Ett skalbart liftsystem med dubbel våningar funktion, garanterar hög prestanda och kompakta system layouter.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

  Schäfer Lift&Run System  
  Multi-level Shuttle Navette  
More Information
SSI Schäfer Shuttle Systems

Select country

Close