Automatiserade lagersystem: Våra nyskapande och automatiska system för lagring och hämtning innebär snabba materialtransporter och snabb tillgång.

Eftersom vi är en systemleverantör med internationell erfarenhet och global närvaro kan vi ge dig den hjälp du behöver överallt där du vill designa din interna logistikkedja på ett kostnadsoptimerat och energieffektivt sätt. Med tekniska tjänster, maskintekniker, stålkonstruktioner och styrtekniker från en och samma leverantör, med egna IT- och programvaruutvecklingsavdelningar kan vi lova att alla komponenter kommer att integreras utan problem.

Våra nyskapande och automatiska system för lagring och hämtning innebär snabba materialtransporter och snabb tillgång. Oavsett dina utmaningar så kan vi på SSI Schäfer erbjuda koncept och lösningar för din situation.

Dra nytta av:
  • Korta monteringstider tack vare kompakta enheter och körklara lagersystem och hämtnings system.
  • Optimerad godshantering tack vare modifierad dynamik och en hel rad av olika drivenheter.
  • Anpassningar till dina lastbärare med specialutformade enheter för lasthantering.
  • Enkelt underhåll tack vare användning av högkvalitativa maskinkomponenter.
  • Bra utrymmesutnyttjande tack vare minimala avstånd.

Tack vare den modulära utformningen kan varje lösning från oss på SSI Schäfer anpassas för kundens och platsens specifika krav, oavsett om det handlar om ett nytt projekt eller ett moderniseringsprojekt.

SSI Schäfer
Långa livslängder, som bevisats i tester

Alla maskiner och komponenter från oss utsätts för omfattande och långsiktiga tester och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla dem i vårt eget 4000 m² stora teknikcenter Giebelstadt.

Det här arbetet garanterar att när våra produkter lanseras på marknaden så vet vi att delarna håller och är optimalt anpassade till marknadens alla krav.

Om du vill veta mer kan du naturligtvis själv besöka vårt teknikcenter och skapa dig en egen uppfattning om omfattningen i vårt sortiment av produkter och tjänster och vad våra system kan göra.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Läs mer om våra projekt, genom att välja dig fram.

Select country

Close