Behöver du en automatiserad lagringslösning som passar för din specifika lagringsstrategi? Vår Schäfer Miniload Crane (SMC) kan hantera tablarer, lådor och behållare. Det betyder att det finns få begränsningar i fråga om form och yta för de delar som skall lagras permanent eller tillfälligt.

Med SMC kan du även göra följande:
  • Korta genomströmningstider och hög tillgänglighet
  • Säker lagring av ömtåligt eller värdefullt material

Och om dina processer eller logistiska parametrar har förändrats så är SMC så flexibelt att det kan anpassas till dina nya behov.

Schäfer Miniload kranlager: Vår Schäfer Miniload Crane (SMC) kan hantera tablarer, lagerlådor och behållare.
Kunskaper tack vare lång erfarenhet

All sammanlagd erfarenhet hos oss har använts i utvecklingen av SMC. Och därför har Schäfer Miniload Crane inte bara ett utmärkt pris/prestanda-förhållande, både kvalitet och lång livslängd har varit två viktiga faktorer från utvecklingens allra första början.

SMC passar bra om du vill utnyttja de vertikala lagringsutrymmena maximalt på en liten grundyta. Och vill du integrera systemet med din automatiska eller manuella lagerutrustning – ankommande gods, orderplockningsstationer eller leveranser – så kan vi erbjuda dig ett brett utbud av lösningar.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Läs mer om våra projekt, genom att välja dig fram.

Select country

Close