Förutom den speciella stålkonstruktionen för kanallagring består transportsystemet av en transportvagn och en dockningsstation.

  • Funktionsprincip: Dockningsstationen och transportvagnen (orbiter) utgör en enkel enhet som kan flyttas flexibelt i lagret.

Funktionsprincip: Dockningsstationen och transportvagnen (orbiter) utgör en enkel enhet som kan flyttas flexibelt i lagret. De ställ för vilka transportsystemet används har en centreringsenhet på framsidan.

Gaffeltrucken plockar därefter upp nästa lastpall, varvid orbiter transporterar pallen snabbt och säkert till avsedd lagerplats. Körkommandona sänds till transportvagnen via fjärrkontroll.

Gaffeltruckarna lyfter upp dockningsstationen, inklusive orbiter, och placerar den i centreringsenheten på avsett ställ. Gaffeltruckarna plockar därefter upp de lastpallar som ska lagras in och placerar dem i orbiter.

Gaffeltrucken plockar därefter upp nästa lastpall, varvid orbiter transporterar pallen snabbt och säkert till avsedd lagerplats. Körkommandona sänds till transportvagnen via fjärrkontroll.

Innovativ lösning som sätter nya standarder

En transportvagnslösning utgör inte ett nytt koncept inom intralogistik. Den kritiska faktorn här är den funktion som differentierar vår transportvagnsbaserade lagersystem och som skräddarsys till europeiska säkerhets- och effektivitetskrav:

  • Strömförsörjning via patenterade och miljövänliga kraftkondensatorer som sänker kostnaderna för byte och bortskaffning av batterier
  • Användarvänlighet tack vare enkel hantering och tillhörande utformning
  • Dockningsstationen förhindrar skada på transportvagnen, dyra reparationer och driftstopp i lagret
  • Maximal lagersäkerhet tack vare mångsidig utformning av säkerhetskritiska komponenter
  • Innovativa lyftmekanismer utan hydraulik
  • Utrustningen är lämplig för kylsektorn
Alla standardiserade systemkomponenter som ställagetekniken, transportvagnen och säkerhetsdetaljer kommer från SSI Schäfers produktionsanläggningar.

Du erhåller dessutom ett tillförlitligt och komplett system från en enda källa

Alla standardiserade systemkomponenter som ställagetekniken, transportvagnen och säkerhetsdetaljer kommer från SSI Schäfers produktionsanläggningar.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Läs mer om våra projekt:
Se mer om Schäfer Orbiter System
SSI Schäfers Orbiter System van industripriset 2010.
Schäfer Orbiter System vann innovations priset 2010.

Select country

Close