Om du vill optimera godshanteringen i ditt tablare lager, erbjuder vårt Schäfer Tablare System (STS) ett antal fördelar: Med STS kan flera vagnar placeras ovanpå varandra. Tablarerna hanteras med STS-hissar i ställen. STS sparar ytterligare tid genom att tablarerna inte lyfts underifrån, som är fallet med traditionell lager- och hämtutrustning, utan hanteras med en grip- och transportanordning.

Den strategiska utplaceringen av de enskilda komponenterna betyder att STS utgör ett mycket dynamiskt, effektivt och högtillgängligt system som förser dig med ytterst goda godshanteringsmöjligheter.

Den strategiska utplaceringen av de enskilda komponenterna betyder att STS utgör ett mycket dynamiskt, effektivt och högtillgängligt system som förser dig med ytterst goda godshanteringsmöjligheter.
Flexibilitet utan problem

Som en del av SCP-systemet (Schäfer Case Picking) plockas en eller (vid behov) flera lådor bort från tablarerna och separeras med specialhissar före transporten.

STS-vagnen levereras i en solid hjälpenhet av stål som tillförsäkrar säker transport med optimal användning av tillgängligt utrymme. Hjälpenheten flyttar även enheten direkt till stället och installerar det i skenan utan behov av tunga monteringsenheter.

Vid underhåll eller avbrott kan en ”reserv-STS” användas. På det sätter undviker du långa driftstopp.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)

Select country

Close