Om du vill optimera godshanteringen i ditt tablarlager, erbjuder vårt Schäfer Tray System (STS) ett antal fördelar: Med STS kan flera vagnar placeras ovanpå varandra. Tablarerna hanteras med STS-hissar i ställen. STS sparar ytterligare tid genom att tablarerna inte lyfts underifrån, som är fallet med traditionell lager- och hämtutrustning, utan hanteras med en grip- och transportanordning.

Den strategiska utplaceringen av de enskilda komponenterna betyder att STS utgör ett mycket dynamiskt, effektivt och högtillgängligt system som förser dig med ytterst goda godshanteringsmöjligheter.

Den strategiska utplaceringen av de enskilda komponenterna betyder att STS utgör ett mycket dynamiskt, effektivt och högtillgängligt system som förser dig med ytterst goda godshanteringsmöjligheter.
Flexibilitet utan problem

Som en del av SCP-systemet (Schäfer Case Picking) plockas en eller (vid behov) flera lådor bort från tablarerna och separeras med specialhissar före transporten.

STS-vagnen levereras i en solid hjälpenhet av stål som tillförsäkrar säker transport med optimal användning av tillgängligt utrymme. Hjälpenheten flyttar även enheten direkt till stället och installerar det i skenan utan behov av tunga monteringsenheter.

Vid underhåll eller avbrott kan en ”reserv-STS” användas. På det sätter undviker du långa driftstopp.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta broschyrer
Hämta broschyrer
  • Schäfer Tablar System>>PDF
  • SSI SCHÄFER Automation>>PDF

Select country

Close