Om höga genomströmningsnivåer, en tillförlitlig orderhantering och systematiska behållartransporter är viktiga faktorer för att du ska kunna öka effektiviteten ytterligare inom ditt företag, då ska du inte tveka att vända dig till oss.

Vi är en systemleverantör - genom att integrera en rad olika tekniker och komponenter kan vi skapa ännu mer effektiva verksamheter och processer.

Intralogistik: Vi är en systemleverantör och genom att integrera en rad olika tekniker och komponenter kan vi skapa ännu mer effektiva verksamheter och processer.
Intralogistik

Automatisering är en viktig faktor för att öka effektiviteten inom pappers- och behållarhantering. Vi är experter både inom transportörtekniker och lådor och behållare, vi har utvecklat komponenter som hanterar snabba materialflöden och som kan öka produktionsnivåerna i ditt lager.

Även inom de områden där det krävs oberoende och högt specialiserade kunskaper som t.ex. inom robottekniker, där vi enbart samarbetar  med experter. Men även då genomförs implementeringen med oss som den centrala kontakten.

Robotsystem: Kompatibiliteten är en grundläggande komponent i alla våra system och det ger dig en problemfri monteringsprocess.
Robotsystem

Kompatibiliteten är en grundläggande komponent i alla våra system och det ger dig en problemfri monteringsprocess. Våra erfarna specialister ser också till att system från tredjeparter kan integreras i ditt system utan problem.

Vi på SSI Schäfer kan integrera i stort sett vilket system som helst vid din anläggning. Vårt fokus är alltid att skapa en helhetslösning utifrån kundens krav.

Information och konsult
Information och konsult

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)

Select country

Close