Ett snabbt materialflöde åstadkoms genom en automatisk behållarhantering som starkt ökar produktivitetsnivåerna. Det är därför det automatiska behållarhanteringssystemet från oss på SSI Schäfer utför individuella steg i behållarhanteringen som överensstämmer med lagerflödet. I denna process tas de största möjliga genomflödeshastigheterna med i beräkningen. Separeringen, tömningen, förseglingen och matningen till utleveransområdena sköts med extrem precision.

Behållarhantering: Ett snabbt materialflöde åstadkoms genom en automatisk behållarhantering, med våra stapelbara lådor som starkt ökar produktivitetsnivåerna.
Behållarhantering: Ett snabbt materialflöde åstadkoms genom en automatisk behållarhantering som starkt ökar produktivitetsnivåerna.
Behållarhantering
Fördelar:
  • Extremt enkelt underhåll tack vare en okomplicerad och lättåtkomlig utformning
  • Varsam hantering av produktbehållare med start- och stoppdämpare
  • Extremt tyst drift i kombination med hög hastighet
  • Modulär aluminiumutformning
  • Produktöversikt
  • Stapling av behållare
  • Avstaplingsenheter för behållare
  • Tömningsmaskin för behållare
  • Lockförslutningsmaskin för behållare
  • Dokument ingång (DIM)
Funktion och tillämpning

Staplingsenheten används för utrymmesbesparande lagring av oanvända behållare och för förflyttning av samma behållare (staplade) tillbaka till anläggningen när de åter igen behövs.

Mer information om stapling:
Funktion och tillämpning

Avstaplaren separerar lådor som har lagrats i stapling. Lådorna placeras i en stapel på transportörsystemet, transporteras in i maskinen och separeras. Transportören fungerar som en säkerhetszon, som ser till att det hela tiden finns tillräckligt med lådor.

Mer information om avstaplingsenheter:
Funktion och tillämpning

Med hjälp av tömningsutrustningen för behållare avlägsnas skräp från behållarna samtidigt som dessa transportas med transportörtekniken.

Mer information om tömningsmaskin:
Funktion och tillämpning

Lockförslutningsmaskinen förseglar plockade behållare med hjälp av lock. För att skydda produkterna under transport, är låda  stängd med lock. De fyllda lådorna transporteras, en efter en och in i maskinen, där en tryckmaskin fixerar locket. Detta system är mångsidig och hanterat olika storlekar på lådorna. 

Mer information om lockförslutningsmaskin:
Funktion och tillämpning

Ingångsdokumentet används för leverans av papper i A4-format, i tomma transportlådor. Transportlådorna läses framför maskinen, så de sedan matchande dokumentet skrivs ut och sorteras i en buffert (8 delar). Konstruktionen, arrangemang och skrivare anpassas beroende på antal dokument.

Tack vare deras modulära och expanderbara utformning kan våra system på ett mycket flexibelt sätt integreras i alla transportörsystem av standardtyp.

Information och konsult
Information och konsult

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Behållarhantering med stapelbara lådor.
Behållarhantering med våra lådor.
Läs mer om våra projekt:
Läs mer om våra projekt:

Select country

Close