Vi erbjuder avancerade helhetslösningar för utgående pallgods eller rullbehållare i slutsteget för orderplockningen.
Robotsystem till palletering.

Automatiska palleteringssystem kan användas med antingen robotar med ledade armar eller portalrobotar. Vi erbjuder avancerade helhetslösningar för utgående pallgods eller rullbehållare i slutsteget för orderplockningen.

Bra resultat med väl fungerande komponenter. Från lagerlådor och transportörlösningar till helt automatiserade lager – Vi på SSI Schäfer erbjuder all intralogistik från en enda leverantör.

Palletera och säkra i ett steg

I helhetslösningen ingår packprogramvaran för beräkning av lastpallen som skapas, robotar för palleteringen och utrustningen för den integrerade lastsäkringen (sträckfilm för lastpallar och horisontella bandningsenheter för rullbehållare). Processen innebär att lastade lastpallar och rullbehållare inte behöver flyttas vilket gör att det nästan helt går att undvika risken för att gods ska ramla av innan lasten är säkrad.

Packprogramvaran är främst inriktad på att skapa stabila lastpallar men även för att använda optimala lastnivåer. Riktlinjerna från programmet implementeras praktiskt av en robot och roboten och griparmen är utformade så att godsenheterna kan lastas från lastpallens alla fyra, från mitten av pallen och utåt.

De lastade godset överförs från en särskild överföringsposition som även är utrustad med en funktion för att korrigera produkter som hamnat fel.

Överföringsrörelsen, den exakta positionen och placeringen med griparmen innebär att kapaciteten är över 800 lastenheter per timme.

Fördelarna

  • Integrerad funktion vid överföringspunkten, korrigera gods som hamnat fel
  • Det är i princip möjligt att helt undvika att lastat gods faller eller glider av
  • Överföring av gods sker utan stopp och från en särskild överföringspunkt
  • Lastkapacitet på över 800 enheter per timme
  • Gods kan placeras från lastpallens alla fyra
Information och konsult
Information och konsult

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Se mer om vårt palleterings system.
Läs mer om våra projekt, genom att välja dig fram.

Select country

Close