Om du behöver en plocklösning som är dynamisk är Schäfer Carousel System (SCS) ett innovativt och kostnadseffektivt system. Med 1000 plockningar per timme, hög lagerkomprimering och en modulär utformning är SCS en lösning som du kan använda som en framtida bas för ditt orderplocksystem och veta att den klarar dina produktionsbehov.

Schäfer Carousel System: Om du behöver en plocklösning som är dynamisk, är Schäfer Carousel System (SCS) tillsammans med eurolådor ett innovativt och kostnadseffektivt system.
Med oss på SSI Schäfer och SCS kan du även dra nytta av andra fördelar som till exempel
  • Hög orderplocks kvalitet baserat på det unika guidesystemet för användare
  • En i det närmaste obegränsad flexibilitet i fråga om artikelutbud
  • En säker investering tack vare flexibiliteten i systemet
  • En platsbesparande och resurssnål installation
  • Garanterat korta implementeringstider
Schäfer Carousel System: SCS består som standard av fyra karuseller med en frigående enhet för automatisk lastning och lössning.
Utvecklade för systemet: Våra eurolådor

SCS består som standard av fyra karuseller med en frigående enhet för automatisk lastning och lössning. Det utrymmesbesparande systemet ger en kapacitet på upp till 6000 behållare i ett standardsystem med 4 karuseller. Motsvarande behållare kan delas in i upp till 16 fack och har en lagringskapacitet på upp till 25 kg.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Läs mer om våra projekt:
Läs mer om våra projekt:
Se på vårt Schäfer Karusell system

Select country

Close