Med våra eftermonteringstjänster kan vi utrusta din anläggning med den senaste tekniska utrustningen och därigenom förlänga livslängden på din investering. Och det gäller oavsett om du har ett system från oss eller från en annan leverantör.

Det första steget mot en ökad effektivitet är att låta en expert från oss på SSI Schäfer göra en grundlig utvärdering av anläggningen för att fastställa kraven och de nödvändiga och logiska åtgärderna.

 • Transparent beräkning av investeringskostnaderna
 • Genomgripande implementeringskoncept
 • Behovsinriktat optimeringskoncept

Vid planeringen av eftermonteringsåtgärderna går vi igenom allt. Förutom att kontrollera användningen av energieffektiva drivenheter, skapade för programmet. Lägger vi stor vikt vid att optimera mekaniska och elektriska komponenter.

Du kan tala med oss om:
 • Friktionsminskningar med lämpliga materialkombinationer
 • Smart användning av huvudlager och hämtningsenheter
 • Minskad inmatning med lastutjämning
 • Optimalt effektiva driftsmodeller
 • Förnybara energienheter
 • Avstängning vid behov
 • Lätta designer
 • Mellankretsar
 • ...och mycket mer!

Och självklart erbjuder vi konsulttjänster inom hela intralogistikområdet. Vi på SSI Schäfer börjar med en grundläggande optimering av varuflödena i ditt lager, vilka lastbärare som används och utformar innovativa arbetsplatser med vårt koncept ergonomics@work. Du avgör var det slutar!

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Läs mer om våra projekt, genom att välja dig fram.

Select country

Close