Under de senaste 20 åren har programvaror blivit allt viktigare och i många fall helt avgörande anläggningskomponenter.

De är den viktigaste faktorn i både manuellt och automatiskt styrda lager för kommunikationen mellan personalen och anläggningen.

Därför valde vi att för flera år sedan att skapa en särskild avdelning med kvalificerade programvarutekniker inom serviceorganisationen som kunde ge support för kundernas anläggningar.

På avdelningen har vi personal tillgänglig dygnet runt och de koncentrerar sig enbart på att svara på frågor som rör våra kunders programvaror.

Våra tjänster omfattar bland annat driftsfrågor, problemlösning eller hantering av programtillägg för nya affärsprocesser i befintliga system.

Och naturligtvis erbjuder vi uppgraderingar av befintliga system till nya versioner för att din anläggning alltid ska vara tekniskt uppdaterad.

Dessutom erbjuder vi support när det gäller integration med befintliga system som databaser, operativsystem och gränssnitt från tredjepartssystem för att säkerställa att din anläggning alltid ska fungera och vara tillgänglig.

  • Lokala serviceteam över hela världen
  • Tillgång till kvalificerade servicetekniker dygnet runt
  • Personal som kan arbeta på våra kunders språk och i deras kulturer
  • Integreringar från tredjepartstillverkare – från databaser till operativsystem.
  • Integration av kundsystem med vårt supportnätverk för att kunna tillhandahålla service online.
  • Täta kontakter mellan programvarusupporten och utvecklingsteamen från andra avdelningar vid oss (t.ex. mekaniska komponenter).
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta broschyrer
Hämta broschyrer
Våra sektorspecifika referenser

Select country

Close