Om du kräver en hög tillförlitlighet och effektivitet för dina orderplockningsuppgifter rekommenderar vi systemet E-Pick.
E-Pick

Om du kräver en hög tillförlitlighet och effektivitet för dina orderplockningsuppgifter rekommenderar vi systemet E-Pick.

E-Pick är en snabb, enkel och kostnadseffektiv metod för orderplockningsstationer som kontrolleras med Pick-by-Light.

Med den här fristående lösningen kan du skapa och driva ett komplett Pick-by-Light system. Du får ett användarvänligt system, från anslutningen av orderdatabasen till installationen av kontrollelement och tilldelningen av lagringsplatser till den dagliga driften.Du behöver inte några särskilda IT-kunskaper och ingen särskild programmerare.

Med det här systemet drar du även nytta av erfarenheten och expertisen hos en marknadsledare inom intralogistik. Redan i detta grundsystem kommer du att se fördelarna med ett system som består av komponenter som är anpassade till varandra.

Liten arbetsstation, hög produktivitet

E-Pick är speciellt lämpligt för mindre arbetsstationer eftersom dessa blir fristående orderplocknings- och sammanställningsstationer som är flexibla vid förändringar och modifieringar. Kärnan i systemet är pekskärmen som styr de anslutna plockelementen och guidar personalen.

Tydligt förbättrad effektivitet

Det tydligt utformade grafiska användargränssnittet installeras på endast några timmar och du guidas genom alla inställningar och konfigurationer som behövs. Inom kort kommer du att dra nytta av de omfattande fördelarna i systemet:

  • Enkla parametrar i orderprocessen som stegvis kan utökas
  • Ökad effektivitet vid orderplockningen
  • Förbättrad orderplockningskvalitet

Även om du ändrar dina logistikuppgifter tar det endast några minuter att anpassa E-Pick för den nya situationen.

Utbyggnad för en effektiv monteringsstation

Med pick@work har vi skapat ett tillägg till E-Pick som konfigureras med ett programtillägg i pekpanelen. Systemet används för en effektiv samordning av monteringsstationer och komponentoptimering och det minimerar felkällorna. Lagringsplatserna för delarna tänds i korrekt ordning och dessa monteras steg för steg med hjälp av en guide för en mer hanterbar och effektiv arbetsprocess.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)

Select country

Close