Med vårt system för gaffeltruckar får personalen tillgång till all nödvändig information för en effektiv hantering av interna transportrörelser i rätt tid

Vill du organisera och kontrollera transportvägarna för gaffeltruckar eller förarlösa transportsystem i ditt lager med omfattande styrfunktioner? Med vårt system för gaffeltruckar får personalen tillgång till all nödvändig information för en effektiv hantering av interna transportrörelser i rätt tid:

 • Påfyllning för orderplockningsstationer
 • Transporter till utleverans-/lastzoner
 • Godskvittering – lossning av gods
 • Enklare påfyllning
System för gaffeltruckar: Lagerpersonalen styr systemet online och därmed säkert under hela transportprocessen.

Lagerpersonalen styr systemet online och därmed säkert under hela transportprocessen. Våra transportkontrollerade lagerhanteringssystem utgår från både förflyttningarna av transportenheterna och artikelförflyttningar vid transport- eller orderplockningsuppgifter. Varje del bokas online vilket gör att lagerhanteringen alltid är kopplad till de fysiska processerna.

När du samarbetar med oss på SSI Schäfer drar du nytta av vår mångåriga erfarenhet av att implementera manuella och automatiska lagersystem samt tillhörande utveckling och genomförande av effektiva lagerkontrollsystem.

Fördelarna:
 • Flexibla och skalbara system för framtida processer
 • Ökad leveranskvalitet och snabbare leveranser
 • Onlinekontroll för lagernivåer och påfyllning
 • Konsekventa och tydliga processer
 • Bestäm prestandaindikatorer
 • Ökad lagerprestanda
 • Vägoptimering
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Select country

Close