Vill du ytterligare öka effektiviteten och tillförlitligheten i dina orderplockningsprocesser och hitta en halvautomatisk papperslös lösning? Med vårt Pick-by-Light system får du alla dessa fördelar:

  • Flexibel orderhantering online och exakt lagerhantering online (O transit)
  • Tillförlitlig användarvägledning och förbättrad plockningskvalitet
  • Lagerkontroll med inventeringsfunktioner
  • Lätt att använda

Genom att använda Pick-by-Light, transportörtekniker och beprövade kontroller för materialflöden kan du optimera dina processer med dina krav och betydligt minska  dina logistikkostnader.

Pick-by-Light-system (en plockning per plockplats) är lämpliga för produkter med en omsättningsfrekvens på 5 till 10 artiklar per dag.
Pick-by-Light

Pick-by-Light systemet (en plockning per plockplats) är lämpliga för produkter med en omsättningsfrekvens på 5 till 10 artiklar per dag. Det prisvärda Multilight (flera plockplatser per plockning) är optimerat för områden med låg omsättningsfrekvens.

Tillförlitlig och korrekt orderplockning

Med hjälp av Pick-by-Light systemet från oss kan du i princip helt undvika orderplockningsfel: Vid varje lagerplats visas en ljussignal på en display med minst en bekräftelseknapp. När orderplockningsbehållaren är i plockpositionen visar ett ljus på den korrekta behållaren för personalen och korrekt antal visas på displayen. Processen bekräftas med ett knapptryck.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Se mer om vår Pick-by-Light

Select country

Close