Carlsbergsbryggeriet, som grundades i Danmark 1847, är en av de största bryggerikoncernerna i Europa. 2007 stängde företaget sina produktionsanläggningar i Köpenhamn i syfte att slå samman dem med en större produktions- och distributionsanläggning i närheten av Fredericia.

Intelligent sammanslagning av lager- och produktionsområden

I egenskap av huvudentreprenör införde den tyska logistikspecialisten SSI Schäfer ett toppmodernt och flerfunktionellt lager- och transportkoncept.

76 000 förvaringsplatser för lastpallar, palltransportörsystem med travers och Schäfer Compact Crane (SCC) samt ett skräddarsytt lagerhanteringssystem som främjar överskådlighet, effektiva processer och ett högt genomflöde.

Målsättningar för projektet:

 • Minska hanteringskostnaderna genom ökat utrymmesutnyttjande och optimerad materialtillgång
 • Garanterad leveransförmåga med hjälp av mer effektivitet
 • Undvika bruk av extern lagring vid arbetstoppar
 • Ansluta till befintliga fyllningssystem
 • Centralisera lagren
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Läs mer om projektet
Se mer om Carlsberg projektet:
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Implementeringsplanering
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem
 • Upphängt elektriskt transportsystem
 • Lager- och hämtsystem, 18 höglagerområden + 8 egna
 • Ställagekonstruktion + entresolplanskonstruktion
 • Palltransportörteknik
 • Transportbryggor
 • Visualisering
 • Simulering

Select country

Close