Som huvudentreprenör utvecklade och införde SSI SCHÄFER ett höglagersystem med cirka 10 000 lastpallsplatser för den ledande tyska kemikaliedistributören Brenntag AG.

 • Logistik för kemisk distributör
 • Brenntag har ett höglager med 10.000 pallplatser

Ett ovanligt uppdrag, eftersom kraven på effektiv lagerlogistik även kompletterades med omfattande konstruktionsrelaterade och tekniska specifikationer för hantering av kemiska produkter – allt som en del av ett 40 m högt lagerkomplex. Ett annat viktigt krav för expedieringshastigheten, lastpallskontrollen och lagerhanteringen var företagets nyckelutmaning: Trenden inom den kemiska industrin mot anpassade produkter och de resulterande små partistorlekarna med kortare förberedelsetider och mindre lager för relevanta material.

Målsättningar för projektet:

 • Centralisering av området för in- och utgående gods
 • Ökad leveranskvalitet och snabbare leveranser
 • Bättre respons alternativ vid arbetstoppar
 • Minska lagerkostnaderna och personalen
 • Minskade interna transportkostnader
 • Hög artikeltillgänglighet
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Läs mer om projektet
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Totalentreprenadsimplementering (grund för höglager, komplett åtkomstbyggnad med tunnel, tak och väggar, sprinklersystem och byggteknik)
 • Utformning /godkännande /implementeringsplanering
 • Lager- och plocksystem
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem
 • Palltransportörteknik
 • Totalentreprenör
 • Projektledning
 • Visualisering
 • Ställteknik

Select country

Close