SSI SCHÄFER byggde det modernaste kyllagret i Ryssland för en av landets marknadsledande köttimportörer i St. Petersburg. För att kunna möta efterfrågan, speciellt i storstäderna Moskva och St. Petersburg, importerade Ryssland cirka 1,7 miljoner ton kött 2007, ungefär en tredjedel av den totala konsumtionen.

Bortsett från de vanliga utmaningarna i samband med projekt för kylsektorn måste utrustningen transporteras från olika SSI-anläggningar till St. Petersburg, och de enskilda komponenterna, inklusive konstruktion och inert konvertering av kylning, stålkonstruktion, tak- och väggkonstruktion och IT måste samordnas. Även den ryska marknadens standarder och speciella omständigheter måste beaktas under den övergripande planerings- och maskinbyggnadsfasen. Tjänsteutbudet från SSI SCHÄFER inbegrep skapandet av logistikkonceptet, planeringen och införandet av palltransportörsystemet och ställstrukturen samt integrationen av lagerhanteringssystemet.

Distributionscentralen tjänstgör som ett mellanlager för företagets egna produktionsanläggningar och som ett lager för leveranser till detaljhandelsmarknaden. Samtliga aspekter på logistikcentralens utrustning, personalbehov, kvalitet och processeffektivitet innebär att distributionscentralen uppfyller de marknadsbaserade kraven.

Målsättningar för projektet:

 • Lagerkonsolidering och undvikande av variationer under säsongstoppar
 • Garanterad leveransförmåga med hjälp av mer effektiva processer
 • Ergonomisk utformning av arbetsprocesser
 • Kompatibelt flerkundsbruk av lagret
 • Förbättrat utrymmesutnyttjande
 • Optimerad tilldelning
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Lär mer om projektet
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Konstruktionsfas (tak/vägg/kylsystem, Oxy-Reduct-system, speciella branddörrar för frys- höglager)
 • Implementeringsplanering
 • Höglager och ställagetyper
 • Lager- och plocksystem
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem
 • Palltransportörteknik
 • Visualisering

Select country

Close