BOLL & KIRCH Filterbau GmbH i Kerpen erbjuder innovativa och effektiva lösningar för vätske- och gasfiltrering på 45 internationella anläggningar

Detta internationella företag är en ledande tillverkare av filter och är kända av över 80 klassificeringsmyndigheter.De specaliserar sig på filtrering av vätskor och gaser. Deras tillämpningsoptimerade duplex- och simplexfilter är ett resultat av egen forskning och utveckling och uppfyller kraven i relevanta internationella standarder.

Schemazeichnung des Lagers von BOLL & KIRCH

Automatiska lagersystem och höglager med ett gemensamt transportörsystem under samma tak

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH i Kerpen erbjuder innovativa och effektiva lösningar för vätske- och gasfiltrering på 45 internationella anläggningar Den globalt ökande efterfrågan har nödvändiggjort ett nytt lager vid produktionsanläggningen – detta lager har konstruerats av huvudentreprenören SSI SCHÄFER i Giebelstadt.

Projektets specialegenskap: Under det 20 meter höga höglagertaket finns lastpallslagret (tre gångar) samt miniloadlagrets två gångar. Anläggningens hela transportsystem är utformat för transport av lastpallar och pallburar samt tablarer för lagring av smådelar. Lagerhanteringssystemet ”ant” från SSI SCHÄFER används för IT-anslutning och kontroll av driftprocessen.

Målsättningar för projektet:

 • Kortare leveranstider
 • Öka leveranskvaliteten
 • Sänka transportkostnaderna
 • Sänka lager- och personalkostnaderna
 • Centralisera distribution och avsändning
 • Bättre responsalternativ vid arbetstoppar 
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Projektet i detalj
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Visualisering
 • Projektledning
 • Höglagersystem
 • Palltransportörteknik
 • Lager- och plocksystem
 • Implementeringsplanering
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem

Select country

Close