BOLL & KIRCH Filterbau GmbH i Kerpen erbjuder innovativa och effektiva lösningar för vätske- och gasfiltrering på 45 internationella anläggningar.

Detta internationella företag är en ledande tillverkare av filter och är kända av över 80 klassificeringsmyndigheter. De specaliserar sig på filtrering av vätskor och gaser. Deras tillämpningsoptimerade duplex- och simplexfilter är ett resultat av egen forskning och utveckling och uppfyller kraven i relevanta internationella standarder.

Schema beskrivning av BOLL & KYRKA läger

Automatiska lagersystem och höglager med ett gemensamt transportörsystem under samma tak

BOLL & KIRCH Filterbau GmbH i Kerpen erbjuder innovativa och effektiva lösningar för vätske- och gasfiltrering på 45 internationella anläggningar Den globalt ökande efterfrågan har nödvändiggjort ett nytt lager vid produktionsanläggningen – detta lager har konstruerats av huvudentreprenören SSI SCHÄFER i Giebelstadt.

Projektets specialegenskap: Under det 20 meter höga höglagertaket finns lastpallslagret (tre gångar) samt miniloadlagrets två gångar. Anläggningens hela transportsystem är utformat för transport av lastpallar och pallburar samt tablarer för lagring av smådelar. Lagerhanteringssystemet ”ant” från SSI SCHÄFER används för IT-anslutning och kontroll av driftprocessen.

Målsättningar för projektet:

 • Bättre responsalternativ vid arbetstoppar
 • Centralisera distribution och avsändning
 • Sänka lager- och personalkostnaderna
 • Sänka transportkostnaderna
 • Öka leveranskvaliteten
 • Kortare leveranstider
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Läs mer om projektet
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Implementeringsplanering
 • Lager- och plocksystem
 • Palltransportörteknik
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem
 • Höglagersystem
 • Projektledning
 • Visualisering

Select country

Close