Automatiska materialflöden ökar responshastigheten och ökar kvaliteten

I kraft av huvudentreprenör har SSI SCHÄFER installerat och utrustat ett nytt höglager för Europas största tillverkare av laminerade golv.

Bortsett från en samordning av byggnadsstommen innefattade projektet även en stålkonstruktion, palltransports- och kontrollteknik samt installation och länkning av fem plock-kranar

Med hjälp av lagerhanteringssystemet ”ant” tillhandahöll SSI SCHÄFER en IT-bas för att tillförsäkra kontinuerlig överskådlighet samt smidig kontroll och visualisering av samtliga driftprocesser mellan produktion och utgående lagerförflyttning.

Detta har resulterat i ett höglagersystem med en markant ökad responshastighet och leveranskvalitet på Kronotex, som genom den nya lagerautomatiken dessutom har erhållit starka konkurrensfördelar.

 • Kronotex Lager
 • Detailansicht Kronotext Lager

Målsättningar för projektet:

 • Minska antalet fel
 • Kortare leveranstider
 • Öka leveranskvaliteten
 • Hög produkttillgänglighet
 • Sänka transportkostnaderna
 • Centralisera distribution och leverans
 • Minska lagerkostnaderna och personalen
 • Bättre responsalternativ vid arbetstoppar
 • Automatiskt materialflöde på anläggningen
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Projektet i detalj
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Visualisering
 • Palltransportörteknik
 • Lager- och plocksystem
 • Implementeringsplanering
 • Höglager och ställagetyper
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem
 • Installation på totalentreprenad (tak/vägg, inert konvertering)

Select country

Close