Automatiska materialflöden ökar responshastigheten och ökar kvaliteten

I kraft av huvudentreprenör har SSI SCHÄFER installerat och utrustat ett nytt höglager för Europas största tillverkare av laminerade golv.

Bortsett från en samordning av byggnadsstommen innefattade projektet även en stålkonstruktion, palltransports- och kontrollteknik samt installation och länkning av fem plock-kranar

Med hjälp av lagerhanteringssystemet ”ant” tillhandahöll SSI SCHÄFER en IT-bas för att tillförsäkra kontinuerlig överskådlighet samt smidig kontroll och visualisering av samtliga driftprocesser mellan produktion och utgående lagerförflyttning.

Detta har resulterat i ett höglagersystem med en markant ökad responshastighet och leveranskvalitet på Kronotex, som genom den nya lagerautomatiken dessutom har erhållit starka konkurrensfördelar.

 • Kronotex Lager
 • Detailansicht Kronotext Lager

Målsättningar för projektet:

 • Minska lagerkostnaderna och personalen
 • Bättre responsalternativ vid arbetstoppar
 • Öka leveranskvaliteten
 • Sänka transportkostnaderna
 • Centralisera distribution och leverans
 • Hög produkttillgänglighet
 • Automatiskt materialflöde på anläggningen
 • Minska antalet fel 
 • Kortare leveranstider
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Projektet i detalj
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Implementeringsplanering
 • Installation på totalentreprenad (tak/vägg, inert konvertering)
 • Palltransportörteknik
 • Lager- och plocksystem
 • Höglager och ställagetyper
 • Visualisering
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem

Select country

Close