Automatiska materialflöden ökar responshastigheten och ökar kvaliteten

I kraft av huvudentreprenör har SSI SCHÄFER installerat och utrustat ett nytt höglager för Europas största tillverkare av laminerade golv.

Bortsett från en samordning av byggnadsstommen innefattade projektet även en stålkonstruktion, palltransports- och kontrollteknik samt installation och länkning av fem plock-kranar.

Med hjälp av lagerhanteringssystemet ”ant” tillhandahöll SSI SCHÄFER en IT-bas för att tillförsäkra kontinuerlig överskådlighet samt smidig kontroll och visualisering av samtliga driftprocesser mellan produktion och utgående lagerförflyttning.

Detta har resulterat i ett höglagersystem med en markant ökad responshastighet och leveranskvalitet på Kronotex, som genom den nya lagerautomatiken dessutom har erhållit starka konkurrensfördelar.

 • Kronotex använder lösningar från SSI SCHÄFER
 • Konkurrensfördelar genom en automation

Målsättningar för projektet:

 • Automatiskt materialflöde på anläggningen
 • Bättre respons alternativ vid arbetstoppar
 • Minska lagerkostnaderna och personalen
 • Centralisera distribution och leverans
 • Sänka transportkostnaderna
 • Hög produkttillgänglighet
 • Öka leveranskvaliteten
 • Kortare leveranstider
 • Minska antalet fel
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Läs mer om projektet
Vårt utbud av produkter och tjänster:
 • Skapande av logistikkonceptet
 • Installation på totalentreprenad (tak/vägg, inert konvertering)
 • Höglager och ställage typer
 • Implementeringsplanering
 • Lager- och plocksystem
 • Palltransportörteknik
 • Lagerhanterings- och kontrollsystem
 • Visualisering

Select country

Close