En optimerad energiförbrukning i lagret är miljövänligt och som samtidigt minskar drifts- och underhållskostnaderna för anläggningen. Detta är inte bara bra för samvetet utan även bra för en långsiktig investering.

Tack vare våra omfattande tekniska kunskaper och vår långa erfarenhet kan vi på SSI Schäfer genomföra implementeringen av ett energieffektivt lager redan vid planeringsfasen för logistik och konstruktion. Med ett unikt och brett tjänsteutbud inom intralogistik kan vi inrikta oss på att skapa system och totallösningar som säkrar din framgång både effektivt och långsiktigt.

Här följer några exempel på områden där vi kan agera konsulter och där vi tillsammans med dig utför implementeringen:

Logistikplanering
 • Val av plats för anläggningen
  Är det en bra placering för kunderna?                                                           Finns den nödvändiga infrastrukturen?                                                           Hur stora områden krävs?
 • Optimering av plats
  Används alla befintliga områden och byggnader effektivt?
 • Fungerar den sammanlagda energianvändningen?
Byggplanering
 • Användning av förnybar energi
  Vilka alternativ finns när det gäller solceller, jordvärme och solvärme?
 • Belysning
  Finns det ett system för säkerhetsbelysning?                                                 Används energisnåla lampor?
 • Värme
  Finns det möjlighet att använda pelletseldning, fjärrvärme från biogas eller värmelampor?
 • Byggnation
  Finns det möjligheter att energioptimera tak och fasader?                             Är grindar, dörrar och lås tillräckligt isolerade?

Energieffektivitet redan från början

Under planeringen och implementeringen av ett lager och orderplockningssystem från oss är energieffektivitet en viktig fråga i planeringsarbetet.

Systemplanering
 • Layoutdesign
  • Optimerade vägar för systemkomponenter
 • Användning av energieffektiva komponenter och enheter
  • Det finns inte en enhet som passar för alla situationer
  • Alla enheter utformas i enlighet med specifika krav
  • Enheter med hög effektivitet
 • Optimering av mekaniska och elektriska komponenter
  • Friktionsminskningar med lämpliga materialkombinationer
  • Smart användning av huvudlager och hämtningsenheter
  • Minskade drivkrafter med lastutjämning
  • Optimalt effektiva driftsmodeller
  • Förnybara energienheter
  • Avstängning vid behov
  • Lättviktsdesigner
  • Mellankretsar
 • Arbetsplatsutformning
  • ergonomics@work!
Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Blue Competence

Select country

Close