Varje företag har specifika krav på logistik. En framgångsrik planering kräver därför en grundlig analys av den nuvarande situationen. Den breda kompetensen och erfarenheten från oss gör oss till en given kontakt för alla intralogistikprojekt och -processer.

  • Konsekvent försäljning
  • Planering av rundtur
  • Inventeringsanalys
  • Produktionskedja

Målet med investeringar i nyskapande logistik är att genomföra bra investeringar och öka avkastningen på investeringar. Av den anledningen börjar vi från början i våra konsulttjänster och gör en metodisk analys av företagets specifika situation.

Med moderna analysverktyg identifierar vi logistiska svagheter, definierar besparingsmöjligheter och simulerar lämpliga processförändringar. Vår omfattande planering, från globala materialflöden till orderplockningsprocesser, genomförs steg för steg och i samarbete med dig för att skapa smarta och effektiva logistiklösningar.

Redan tidigt i planeringsprocessen utvärderas olika strategier i fråga om möjligheter, risker och olika finansieringsalternativ jämförs.

I processen tar vi hjälp av experter inom teknik och försäljning för att säkerställa att vi tar fram en lösning som håller för framtiden. I denna process erbjuder vi också våra breda kunskaper inom energieffektivitet.

Här hittar du mer information om energieffektivitet  >>

Business Consultancy Group
Business Consultancy Group - Nachhaltige Logistikplanung. Eine Dienstleistung des SSI Schäfer Expertenteams

Nachhaltige Logistikplanung –
eine Dienstleistung des SSI Schäfer Expertenteams

Download Broschüre

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Se mer om oss:

Select country

Close