Söker du en transportörlösning som transporterar, sorterar, sparar och lagrar lagerlådor, kartongerna och tablarer i ditt lager på ett så effektivt och intelligent sätt som möjligt? Med FT+ erbjuder vi dig ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt system.

 • Transportörsystem för lagerlådor, kartonger och tablarer - Sinnrika konstruktioner för kostnadseffektiva konkurrensfördelar

FT+ är världens största lätta transportörteknik som uteslutande består av modulära och återgående element.

Utvecklingen går vidare trots mycket snäva ekonomiska kriterier. Tack vare en flexibel genomflödeskontroll, höga belastnings- och prestandavärden och en minskning av de olika delar som används har den modulära utformningen införts utan kompromisser.

Det finns i praktiken inga gränser för hur systemet kan användas, från lagerautomatik och produktion (anslutning mellan arbetsstationer och lagringssystem) till maskinintegrering. Exakta modifikationer enligt kundernas specifika krav utgör inte något problem för oss på SSI Schäfer.

Fördelarna:

 • Kostnadseffektivt:
  Låga driftskostnader och enkelt underhåll tack vare den standardiserade modulära utformningen
 • Flexibelt:
  Tack vare den anpassningsbara genomflödeskontrollen
 • Snabbt:
  Ett genomflöde som går upp till 6 000 enheter/timme
 • Pålitligt:
  En kraftreserv på upp till 50 kg transportbelastning
Transportsystem med lagerlådor: Vårt FT+ möjliggör oändliga hastighetsjusteringar mellan 0,2 och 2 m per sekund.

Genomflödet kan kontrolleras mot bakgrund av de önskade prestandakraven. Vårt FT+ möjliggör oändliga hastighetsjusteringar mellan 0,2 och 2 m per sekund. Rull- eller bandtransportsteknik används, vid behov även vid nolltryck. Intelligenta, lokalt styrda sensorer och lampor mellan rullarna ökar energibesparingen. Komponentsektionerna befinner sig endast i rörelse när det behövs. Minskningen av de olika delar som används resulterar i en minskning av antalet reservdelar i lagret. Detta sparar både tid och utrymme vid underhåll och reparationer. Transportvikter på upp till 50 kg kan användas trots den lätta utformningen.

Tillbehör för FT+

 • Flödeskontroll:Dynamisk flödeskontroll vid flaskhalsarna ökar genomflödet genom intelligent kontroll av transportvägarna
 • Tystgående transportörlösningar: Bullret minskas med cirka 80 % till en normal samtalsvolym
 • Transportörlösningar för kyltillämpningar: Lämplig för användning i temperaturer ner till –30 °C
 • Ergonomisk optimering: tack vare vårt koncept ergonomics@work!®
Information och konsult
Information och konsult

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Hämta katalog (engelsk)
Hämta katalog (engelsk)
Se vårt transportörsystem för lagerlådor, kartonger och tablarer
Läs mer om våra projekt:
Läs mer om våra projekt:

Select country

Close