SSI SCHÄFER har under många år varit ett av Europas ledande företag, särskilt med avseende på miljövänliga produktionsprocesser. Vi är medvetna om vårt ansvar och strävar efter att uppnå högsta möjliga nivå av miljökompatibilitet under utvecklingen, produktionen och återvinningen av våra produkter. Utmärkelser och stipendier från olika organisationer, inklusive ett stipendium från Europeiska gemenskapen som en del av LIFE-projektet vittnar om vårt miljöengagemang.

Miljöskydd är en viktig del av våra företagsprinciper och finns med i alla miljöprocesser inom företaget. Vi är noga med att göra alla produkter och våra produktions- och företagsprocesser så miljövänliga som möjligt, tillsammans med våra medarbetare.

Som ett företag med flera decenniers erfarenhet inom avfallsteknik och återvinning ser vi till att återvinning aldrig blir dyrare, utan istället blir enklare och särskilt mer effektiv, både för våra kunder och för vår interna avfalls- och återvinningsverksamhet.

Detta mycket viktiga bidrag till miljöskyddet är vårt incitament för att forska fram andra lösningar och förbättringar. Vi går mycket längre än vad lagstadgade riktlinjer kräver och anser att vi är ett företag som tar vårt miljöansvar på allvar.

Information och konsultation
Information och konsultation

Slå oss en signal:

+46 (0)40 671 52 40

Vi hjälper dig gärna!

… eller skicka oss ett e-mail.

Select country

Close